Stillaskurs over 9 meter - teoriKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Molde
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager

Vi tilbyr stillaskurs over 9 meter med teori. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Kursinnhold:
• Planlegging for montering eller endring av stillaser
• Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
• Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
• Tillatte belastninger
• Vindforankring
• Kontroll av stillas
• Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)
• Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker)

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:
• Trestillaser
• Rør- og koplingsstillaser
• Systemstillaser
• Knekkestillaser
• Rullestillas
• Bukkestillas og / eller hengestillas med oppheng

Teori:
Teoriundervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning over fire dager. Det legges opp til noe gruppe-oppgaveløsning pr. kursdag.

Praksis:
Praksisundervisningen gjennomføres med fullt utstyrt undervisningsbil for stillaskurs på egnet bygg / byggeplass, ved forespørsel.

For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:
• Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
• Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

Målgruppe for kurset:
Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe / te.