RisikoanalyseKursarrangør: NTNU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: Nettbasert studium med to samlinger à tre dager
Pris: 10.250
Neste kurs: 12.10.2020 | Vis alle kursdatoer

Du vil lære grunnleggende begreper og analysemetoder som brukes i risikoanalyser, samt bruksområder og bruksmåter for disse.

Kursinnhold:
• Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse
• Mål for risiko
• Akseptkriterier
• Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse
• Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer
• Barriereanalyse
• Datakilder og usikkerhet
• Regelverk, standarder og retningslinjer
• Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser
• Risikoindikatorer og risikokontroll
• Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.


Undervisning
Kurset gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, en obligatorisk oppgave som består i å utføre en risikoanalyse på et selvvalgt tema, samt veiledning via Internett.

Deltakerne vil få informasjon om oppgaven på første samling og vil bli bedt om å velge tema innen cirka en uke etter samlingen. Frist for innlevering vil være cirka en uke etter andre samling.


Læringsmål
Kurste vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og analysemetoder som brukes i risikoanalyser, samt bruksområder og bruksmåter for risikoanalyser.

Kan inngå mastergrad
Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i sikkerhet og pålitelighet eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe for kurset:
Krav til forkunnskaper (opptakskrav:)
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Utdanning fra høgskole/universitet og minst 2 års relevant yrkespraksis (jf opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse). Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.

Kursmateriell:
Rausand, Marvin: Risikoanalyse (Boken forventes utgitt i ny utgave i løpet av 2009. Vil da være tilgjengelig fra nettbokhandel). Pensum ut over dette vil bli tilgjengelig via it’s learning.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
It´s learning

Kursavgift info: I kursavgiften inngår
• Plenumsundervisning på alle samlinger
• Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
• Nettverksmiddag i løpet av første samling
• Tilgang til elektroniske læremidler på internett
• Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
• Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Eksamen/sertifisering:
Det gjennomføres hjemmeeksamen.

Arbeidsomfanget på eksamen er fire timer. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt. Ut- og innlevering skjer via it’s learning.