Butikklederutdanning - fortløpende opptak - nettstudieKursarrangør: FagSenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 semester
Pris: 33.500

Vi tilbyr fortløpende opptak butikklederutdanning som nettstudie. Ønsker du å søke på lederstillinger innenfor butikkyrket - da kan butikklederutdanningen ved FagSenteret være riktig valg for deg! Utdanningen i butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel.

Dagens utvikling stiller stadig sterkere krav til kunnskap. Ved å studere butikkledelse ved FagSenteret vil du få den nødvendige kunnskapen du trenger for å utvikle deg til å bli en bedre leder. Gjennom butikklederstudiet vil du tilegne deg kunnskap til å jobbe som leder og å drive bedrift. Utdanningsansvarlige er veterinær Astri Laucher og lektor Tine Resse.

Hvilke yrkesmuligheter studiet gir:
Utdanningen gjør deg kvalifisert til å søke på lederstillinger innenfor butikkyrket eller tilsvarende. Utdanningen skal gi deg solide og grunnleggende kunnskaper i Butikklederfaget, samt en teoretisk og faglig god bakgrunn som vil være til nytte innenfor arbeid i butikk. Behovet for ledere med faglig bakgrunn er sterkt ønsket innen varehandelen.

Faglig innhold i studiet:
Logistikk og butikkdata:
• Data og styringssystemer
• Svinn
• Vareflyt
• Innføring i menyvalg og navigasjon på kassesystemet
• Butikkdatakjennskap og muligheter vedrørende datasystemene
• Kunnskap om dokumentasjon med / rundt transaksjoner
• Support, backup og systemstøtte

Økonomi:
• Hvordan påvirker kostnadene det økonomiske resultatet
• Tolkning og føring av driftsregnskapet
• Produktkalkyler og prissetting av varer for salg
• Finansiering og lønnsomheten i butikk
• Budsjettering og økonomisk planlegging
• Skatt og lønn

Personalledelse:
• Kommunikasjon med ansatte og kunder
• Personalsamtale og motivering av ansatte
• Salgslederen - hvordan få til god lagånd og samspill på arbeidsplassen
• Servicelederen - særtrekk og kvalitet ved service
• Etikk og normer
• Arbeidspsykologi og teamarbeid
• Delegering
• Betydningen av å sette opp mål og hvordan nå dem
• Hvordan håndtere konflikter
• Kompetanseutvikling
• Organisasjonsutvikling
• Rekruttering og utvelgelse av personal

Personalledelse og lovverk:
• Personalplanlegging
• Avvikling av arbeidsforhold
• Individuelle arbeidsavtaler
• Lovgiving og rettsvirkninger
• Yrkes- og vernelovgiving
• Personalpolitikk

Bransjekunnskap i detaljhandelen:
• Kundegruppe til rett varegruppe - leverandørkunnskap
• Forhandling med kjede, leverandører og bank
• Varekunnskap

Markedsføring og kundebehandling:
• Butikkenes beliggenhet og tilgjengelighet
• Kundegrunnlag og segmentering
• Behov og etterspørsel av varer i markedssonen
• Markedsstyring
• Markedsundersøkelser
• Produkt / sortimentutvikling
• Distribusjon
• Prissetting
• Markedsovervåking
• Markedsstrategier
• Kundeveiledning og kjøpsadferd
• Mersalgstrategi
• Salgsprosessen

Markedsføring og lovverk:
• Praksis mot leverandører og kunder
• Lovtekst

Organisering av studiet:
Nettstudiet består av fagstoff på en læreplattform. Alt av oppgaver, informasjon, lydklipp og faglitteratur vil ligge på læringsplattformen. Det vil også være mulighet for å sende e-post og legge inn beskjeder på plattformen. Elever ved FagSenteret kan bruke plattformen til å utveksle erfaring med andre elever, samt til å støtte hverandre gjennom studiet. Veiledning vil kunne foregå på plattformen, men også over mail eller telefon.

Diplom og salgsfagbrev:
Fagstoffet deles inn i to moduler med en avsluttende eksamen til hver modul. Det deles ut avsluttende diplom med karakter og sammendrag av gjennomgått pensum. Gjennomføringen av salgsfagbrevsprøven utføres i bedrift og gir et offentlig godkjent salgsfagbrev for elever med godkjent praksis.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker butikklederutdanning

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse og / eller 5 års erfaring innen relaterte yrker og / eller fullført 2-årig videregående og fagbrev. Erfaring fra varehandel er fordel.

Sentrale arbeidsoppgaver (erfaring):
• Kundebehandling
• Leverandørkontakt
• Arbeidsrutiner og HMS i butikk
• Rydding og renhold
• Opplæring av medarbeidere
• Regnskapsrutiner
• Økonomisk oversikt og bestille / fakturere varer
• Vareplassering
• Salg, mersalg og markedsføring
• Reklamasjonsbehandling