Forretningsstrategi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 21.200

Vi tilbyr kurs i forretningsstrategi som nettkurs. Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner.

Beskrivelse:
Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å kunne kombinere og utvikle ulike forretningsmodeller og konsepter, slik at du kan møte utfordringer med spennende, nyskapende og konkurransekraftige løsninger. Du vil lære mer om omfattende strategisk tenkning, der både kjente og nye teorier, modeller og referanserammer, utnyttes sammen for å møte ulike utfordringer som virksomheter står overfor.

Fordypning i forretningsstrategi består av følgende tema:
• Strategi som begrep - historie, nåtid og fremtid
• Noen endringer og utfordringer som krever strategisk tenkning
• Analyse med et overgripende eksternt fokus
• Analyse av virksomhetens posisjon
• Analyse med et overgripende internt fokus
• Tanker om det å være forretningsorientert
• Serviceorientering av alle virksomheter - alt vi leverer, er tjenester
• Prime Movers - de som endrer bransjene og setter nye standarder
• Kundens rolle og relasjoner - en viktig endringsdriver
• Servicekvalitet og serviceutvikling
• Blue Ocean Strategy
• Strategisk ledelse - foredling og omorientering
• Tilretteleggende ledelse
• Strategisk ledelse og endringsledelse hånd i hånd
• Internmarkedsføring og involvering
• Visuell ledelse og samspill

Læringsmål:
Fordypning i forretningsstrategi gir studentene en fordypning i hvordan du jobber med strategiske analyser, moderne konseptuelle modeller og verktøy for utvikling av forretningsstrategier. De skal også få innsikt i de prosessene du kan bruke for å utvikle, forankre og gjennomføre ulike forretningsstrategier.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet: 5 timer