Innføring i bedriftsøkonomi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr innføring i bedriftsøkonomi som nettkurs. Innføring i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.

Beskrivelse:
Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og ett innblikk i sammenhengen mellom økonomistyring og bedriften som organisasjon. Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv.

Innføring i bedriftsøkonomi består av følgende tema:
• Økonomi og bedrift
• Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger
• Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
• Bedriftens kostnader
• Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
• Inntektsdannelsen
• Inntekter, kostnader og resultat - modeller
• Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder
• Kostnadsfordelingen
• Kalkulasjon i industribedriften
• Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter
• Kalkulasjon i handelsvirksomheter
• Resultatberegning og beholdningsendringer
• Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
• Kostnad - resultat - volumanalyse
• Produktvalg
• Investeringsanalyse

Læringsutbytte:
I dette kurset skal du tilegne deg kompetanse i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, samt hvordan du kan bruke dem i praksis.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen (3 timer) - oppmeldingsfrist 1. april og 1. november