Systemutvikling- og databasekurs

Denne kategorien inneholder alle slags IT-kurs innen systemutvikling og database. De mest vanlige omhandler Java, .net, SQL, XML, C programmering osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner den opplæringen du er på jakt etter.

Arkivkurs

Vi tilbyr arkivkurs. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i arkivarbeidet i en offentlig virksomhet. Samtidig gir kurset en økt forståelse av hele virksomhetens behov for en velfungerende håndtering av dokumentasjonen de mottar eller produserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.100 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 5.100 kr

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Vi tilbyr kurs i fremtidens arkiv og dokumentsenter. Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det. Kurset vil bestå av forelesning, gruppearbeid og felles diskusjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 1 dag 2.650 kr
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.650 kr
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 09.11.2017 1 dag09.11.2017 2.650 kr
Bodø Bodø 1 dag 2.650 kr
Drammen Drammen 1 dag 2.650 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.650 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.11.2017 1 dag16.11.2017 2.850 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.650 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.500 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.250 kr
Trondheim Trondheim 19.10.2017 1 dag19.10.2017 2.650 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 1.950 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

K-koder - en innføring i bruk av kommunenes arkivnøkkel

Vi tilbyr kurs i K-koder - en innføring i bruk av kommunenes arkivnøkkel. Ønsker du å bli bedre kjent med oppbygging og bruk av K-koder er dette kurset nyttig for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 2.250 kr

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen. Kurset skal bidra til at deltakerne får forbedret sin egen planleggingsevne og blir mer effektive i daglige gjøremål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.100 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.100 kr

ISTQB Advanced Test Management

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Test Management. Få dokumentert dine kunnskaper i avansert testledelse med 5-dagers kurs og sertifisering i ISTQB Advanced Test Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 5 dager

ISTQB Agile Testing

Vi tilbyr 2-dagers kurs i Agile Testing, med valgfri eksamen, som gir en innføring i smidige metoder og verktøy. Også for deg som ikke har ISTQB-sertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 2 dager

ISTQB Foundation - internasjonal sertifisering i softwaretesting

Vi tilbyr kurs i ISTQB Foundation, kurs i softwaretesting. Bestå ISTQB-eksamen og få den internasjonale sertifiseringen. Evaluering og testing kan ta 25 - 50% av tiden og ressursene i et IT-prosjekt. Med dette kurset kan du både spare testkostnader og forbedre din test!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 25.09.2017 (+1) 4 dager25.09.2017 (+1) 26.995 kr
Oslo, Lysaker Oslo, Lysaker 4 dager 25.895 kr

Praktisk testledelse

Vi tilbyr kurs i praktisk testledelse. Kurset lærer deg hvordan planlegge og styre testprosesser, enten du er fagspesialist, kunde eller jobber med IT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 10.10.2017 (+1) 2 dager10.10.2017 (+1) 16.995 kr

Test av software - Effektive testmetoder og teknikker i praksis

Unngå dobbeltarbeid og overlapp mellom testnivåer. Lær å finne en større andel av feilene, og å sikre god, forutsigbar kvalitet i systemene med god testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 11.10.2017 (+1) 2 dager11.10.2017 (+1) 16.995 kr

Test process ISO 29119

Vi tilbyr kurs i test process ISO 29119. Oppdater egen kompetanse og bli mer effektiv i testingen. Få sertifisering innen ny ISO-standard med vårt nye kurstilbud Test Process ISO 29119.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 2 dager

Access grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Access. På kurset vil deltakerne få en innføring i hva en Access database er, og hvordan den fungerer. Deltakerne vil deretter lære å utvikle en relasjonsdatabase fra bunnen, og lage skjemaer og rapportrutiner for denne databasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 7.400 kr

Access videregående

Vi tilbyr videregående kurs i Access. Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne en videregående innføring i utviklingen av relasjonsdatabaser vha. MS Access . Kursdeltakerne vil lære å benytte VBA for programmering av Access Objekt Model.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 10.500 kr

C++ programmering - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i C++ programmering . Målsettingen er at deltakerne skal få en grunnleggende innføring i C++ for å kunne utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggene elementer i objektorientert programmering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java (EE5) WEB Services

Målsettingen er at deltakerne skal lære om de protokoller som inngår i Web Services, med hovedvekt på SOAP (Simple Object Access Protocol) og WSDL (Web Services Description Language). Ellers forstå og kunne bruke de verktøy som er tilgjengelig gjennom EE5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java Avansert

Vi tilbyr kurs i Java på avansert nivå. Målsettingen er at deltakerne skal etter endt kurs ha kjennskap til en rekke av de mulighetene Java-bibliotekene gir, når man bør benytte de forskjellige, og grunnleggende hvordan dette gjøres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java EE5 / EE6 utvikling

Vi tilbyr kurs i Java EE5 / EE6 utvikling. Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java grunnleggende

Deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Java programmeringsspråk for å utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggende elementene i objektorientert programmering, samt hvordan disse blir benyttet i Java for å lage strukturerte programmer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

JavaScript grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i JavaScript. Målsettingen er at deltakerne skal etter kurs i JavaScript ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til hvorfor og hvordan JavaScript kan anvendes for å utvikle og designe interaktive webløsninger, for forskjellige typer nettlesere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 13.500 kr

PHP og MYSQL

Vi tilbyr kurs i PHP og MYSQL. Målsettingen er at deltakerne skal etter endt kurs kunne lage enkle Web-programmer og CMS basert på programmeringsspråket PHP og databasesystemet MySQL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Programming with Microsoft Visual Basic .NET

The goal of this course is to provide Visual Basic developers with the knowledge and skills needed to develop .NET-based applications by using Visual Basic .NET. Visual Basic .NET is a significant upgrade to Visual Basic and incorporates many new features and framework goals of the .NET architecture

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL programmering, generell innføring

Målsettingen er at deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Structured Query Language (SQL) som verktøy etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste konseptene og funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper for utvalg og databaseoppbygging i SQL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 13.500 kr

SQL Server 2012 - Administering MS SQL Server 2012 Databases

This 5-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2012 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2012 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Developing MS SQL Server 2012 Databases

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2012 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Implementing Data Models and Reports with MSSQL

This 5-day instructor-led course describes how to empower information workers through self-service analytics and reporting.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Querying Microsoft SQL Server 2012

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2012.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012- Implementing a Data Warehouse with MS SQL S 2012

This 5-day instructor-led course describes how to implement a BI platform to support information worker analytics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

XML grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i XML. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal ha en grunnleggende forståelse av og kjennskap til om hvorfor og hvordan XML kan anvendes for å oppnå en bedre utveksling og deling av strukturert og ustrukturert informasjon og data.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 8.600 kr

XSL(T) grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i XSL(T). Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne blant annet vite hvordan man forandrer, filtrerer og sorterer data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 12.600 kr

Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.06.2017 5 dager26.06.2017 22.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 22.500 kr

ADO.NET Development

This course covers all of the options in detail. We begin with through coverage of essential concepts such as data providers, connection management, and statement execution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 23.10.2017 (+1) 5 dager23.10.2017 (+1) 22.500 kr

Advanced ASP.NET Core Development

This course looks at advanced ASP.NET Core techniques and API features. The course is aimed at developers who are comfortable with core ASP.NET MVC development and need to round off their knowledge. We will take a particularly keen look at the new techniques features available in ASP.NET Core.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 05.07.2017 (+3) 3 dager05.07.2017 (+3) 17.900 kr

Beginning C# using .NET

This course gets you started with C# version 6.0 and the .NET framework. It will help you to understand the basic syntax and cover the most important parts of the class library.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.08.2017 (+2) 3 dager14.08.2017 (+2) 17.900 kr

C#.NET 7 and .NET 2017 Development

C# 7 is new in Visual Studio 2017, and is the latest evolution of Microsofts primary programming language. This course covers the latest language features in C# 7 and the .NET 2017 platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 (+1) 5 dager11.09.2017 (+1) 22.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.06.2017 (+3) 5 dager26.06.2017 (+3) 22.900 kr
Trondheim Trondheim 04.09.2017 (+1) 5 dager04.09.2017 (+1) 22.900 kr

DevOps in a .NET environment

DevOps is the practice of operations and development engineers participating together in the entire service lifecycle, from design through the development process to production support. The goal is to add value by improving the flow in this process.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 03.07.2017 (+3) 3 dager03.07.2017 (+3) 17.900 kr

Functional programming with F#

Functional programming is being increasingly used in domains such as finance, gaming and web and mobile development. It makes solving complex problems simpler and allows developers to easily write maintainable and robust code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 27.09.2017 (+1) 3 dager27.09.2017 (+1) 17.900 kr

Hacking and Securing SQL Server

In this workshop you will analyze, learn and practice critical tasks for implementing highly secure SQL Server infrastructure.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.11.2017 5 dager06.11.2017 25.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 09.10.2017 (+1) 5 dager09.10.2017 (+1) 25.000 kr
Trondheim Trondheim 07.08.2017 5 dager07.08.2017 25.000 kr

ITIL Foundation

Kurset ITIL Foundation er en introduksjon til beste praksis-rammeverket ITIL, med mulighet for offisiell sertifisering på kursets siste dag. ITIL er de facto standard rammeverk for IT-tjenesteleverandører verden over, basert på erfaringer fra vellykkede bedrifter fra hele kloden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+2) 3 dager28.08.2017 (+2) 14.000 kr
Kongsberg Kongsberg 18.09.2017 3 dager18.09.2017 14.000 kr
Kristiansand Kristiansand 30.10.2017 3 dager30.10.2017 14.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 03.07.2017 (+4) 3 dager03.07.2017 (+4) 14.000 kr
Stavanger Stavanger 03.07.2017 (+1) 3 dager03.07.2017 (+1) 14.000 kr
Tromsø Tromsø 02.10.2017 3 dager02.10.2017 14.000 kr
Trondheim Trondheim 14.08.2017 (+1) 3 dager14.08.2017 (+1) 14.000 kr

MasterClass C#.NET 6 Development

Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. The .NET Framework offers an incredibly rich and diverse set of APIs that cover all aspects of contemporary development.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+1) 4 dager28.08.2017 (+1) 19.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 27.06.2017 (+2) 4 dager27.06.2017 (+2) 19.900 kr
Trondheim Trondheim 10.10.2017 4 dager10.10.2017 19.900 kr

Masterclass: SQL Server Performance Tuning and Optimization

This Masterclass suits Database administrators who are responsible for the proper and reliable operation of one or more SQL servers. If you would like to learn how to search and detect problems within SQL database, or if you would like to learn the QP and code Execution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 25.000 kr

MS 20461: Querying Microsoft SQL Server 2014

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 5 dager28.08.2017 22.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 04.09.2017 (+2) 5 dager04.09.2017 (+2) 22.500 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 22.500 kr
Tromsø Tromsø 5 dager 22.500 kr
Trondheim Trondheim 11.09.2017 5 dager11.09.2017 22.500 kr

MS 20462: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.06.2017 5 dager26.06.2017 22.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 22.500 kr

MS 20463: Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2014

This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.07.2017 (+2) 5 dager03.07.2017 (+2) 22.500 kr

MS 20464: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 22.500 kr

MS 20466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL

The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 22.500 kr

MS 40364: Database Administration Fundamentals

Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Database administrasjon eller Business Intelligence .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 15.000 kr

MS 40409: Deploying Voice Workloads for Skype for Business Online

This five-day instructor-led course teaches how to design, plan, and deploy the various voice solutions available with Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 5 dager20.11.2017 22.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 16.10.2017 (+1) 5 dager16.10.2017 (+1) 22.500 kr

MySQL for Database Administrators Ed 3.1

The MySQL for Database Administrators training is designed for DBAs and other database professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.08.2017 (+1) 5 dager14.08.2017 (+1) 20.500 kr

MySQL Performance Tuning Ed 3

The MySQL Performance Tuning course teaches you how to tune MySQL for optimal performance. You will learn best practices for configuring, monitoring, and troubleshooting your server, databases and queries using a range of tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 4 dager 22.600 kr

Oracle Database 12c: Administration Workshop

The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively manage an Oracle Database instance, configure the Oracle Network Environment and perform database maintenance.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 28.250 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 28.08.2017 (+1) 5 dager28.08.2017 (+1) 28.250 kr

Oracle Database 12c: ASM Administration

This Oracle Database 12c: ASM Administration training teaches you about Oracle ASM architecture. Expert Oracle University instructors will help you develop a deeper understanding of both standard ASM and Flex ASM applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 13.800 kr

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

Backup and Recovery Workshop will teach you how to evaluate your own recovery requirements. You´ll develop appropriate strategies for backup, restore and recovery procedures from provided scenarios.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 25.09.2017 5 dager25.09.2017 28.250 kr

Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Admin

This course is ideal for Database Administrators of small to medium sized businesses. This Oracle Database 12c:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

This Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop gives you detailed information to help you install Oracle Database 12c software. Expert Oracle instructors will teach you how to create a container database and provision pluggable databases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: RAC Administration

This Oracle Database 12c: RAC Administration training will teach you about Oracle RAC database architecture. Expert Oracle University instructors will deep dive into Global Resources and Cache Fusion.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager 27.600 kr

Oracle Database 12c: SQL Workshop 2

This Oracle Database: SQL Workshop II helps you enhance your skills as an Application developer by learning how to manage the database objects, data dictionary views and multicolumn subqueries.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: SQL Workshop I

This course offers you an introduction to Oracle Database 12c database technology. You will learn the concepts of relational databases and the powerful SQL programming language.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.950 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.08.2017 (+1) 3 dager21.08.2017 (+1) 16.950 kr

Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units

This Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units course is designed for developers with basic PL/SQL and SQL language skills. You will learn to develop, execute and manage PL/SQL stored program units, which include: procedures, functions, packages and database triggers

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 16.950 kr

Oracle Database: Program with PL/SQL

This Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units course is designed for developers with basic PL/SQL and SQL language skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 16.10.2017 5 dager16.10.2017 28.250 kr

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: Install & Upgrade

This two day workshop gives you an overview of Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c architecture and hands-on experience in installation and upgrade scenarios.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 13.800 kr

Oracle WebLogic Server 12c: Administration II

Administration II is a continuation of the Oracle WebLogic Server 12c: Administration I course. It trains you how to perform important WebLogic Server administrative tasks, employing best practices that allow you to make the most of your WebLogic applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 16.10.2017 5 dager16.10.2017 28.250 kr

SPA Web Development in ASP.NET Core

Web development has changed dramatically in recent times. The focus has moved away from monolithic server-side applications towards modular and dynamic client-side single page applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 5 dager02.10.2017 22.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.06.2017 (+1) 5 dager26.06.2017 (+1) 22.900 kr

Visual Basic Development for .NET 4.5

This course provides thorough coverage of the VB language and .NET Framework 4.5. The course runs on Visual Studio 2012 and Windows 8. All of the latest language features such as LINQ, extension methods, and lambda expressions, and dynamic variables are covered.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 23.10.2017 (+1) 5 dager23.10.2017 (+1) 22.900 kr

Whats New in ASP.NET Core

ASP.NET Core has arrived, and it packs a punch. This seminar gives you an accelerated jump-start into the new platform. We will showcase the new APIs, demonstrate the new tools and libraries, and explain the architectural differences on offer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 03.07.2017 (+2) 2 dager03.07.2017 (+2) 14.900 kr

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation (WCF) is Microsofts strategic vision for creating distributed applications in the Service Oriented Architecture (SOA) era. This course provides comprehensive coverage of WCF, explaining how to implement best-of-breed SOA solutions using the latest techniques and APIs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.06.2017 (+2) 4 dager26.06.2017 (+2) 19.900 kr

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation (WPF) is Microsofts recommended API for creating compelling and dynamic user interfaces based on XAML. This course provides comprehensive coverage of WPF in .NET 4.5, explaining how it differs from traditional Windows Forms development.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 19.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 03.10.2017 (+1) 4 dager03.10.2017 (+1) 19.900 kr

20461 Querying Microsoft SQL Server 2014

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20462 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

This 5-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20463 Implementing Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014

This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. This course helps students gain basic HTML5 / CSS3 / JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20481 Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20482 Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and Java

In this course the students will learn the more advanced programming skills and techniques that they can use to optimize their Windows Store app and differentiate their app from other apps in the Windows Store.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20483 Programming in C#

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20484 Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20485 Advanced Windows Store App Development Using C#

In this course the students will learn the more advanced programming skills and techniques that they can use to optimize their Windows Store app and differentiate their app from other apps in the Windows Store.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20486 Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 21.000 kr

20761 Querying Data with Transact-SQL

The main purpose of this 3 day course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines: namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 14.900 kr

20762 Developing SQL Databases

This 4-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server 2016 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2016 product features and tools related to developing a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 26.06.2017 4 dager26.06.2017 19.000 kr

20764 Administering a SQL Database Infrastructure

This 5-day course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20765 Provisioning SQL Databases

This 3-day course provides students with the knowledge and skills to provision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 14.900 kr

20767 Implementing a SQL Data Warehouse

This 5-day course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 22.500 kr

20768 Developing SQL Data Models

This course looks at implementing multidimensional databases by using SQL Server Analysis Services (SSAS), and at creating tabular semantic data models for analysis with SSAS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 14.900 kr

Access 2013 / 2016 grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i Access 2013 / 2016. Kurset gir deltagerne en grunnleggende trening i bruk av Access. Kurset er omfattende til å være et grunnkurs og gir et godt grunnlag for videre kurs og arbeid med Access.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 18.09.2017 (+2) 2 dager18.09.2017 (+2) 5.600 kr

Access 2013 / 2016 Smart og avansert

Vi tilbyr kurs i Access 2013 / 2016 Smart og avansert. Du lærer å utnytte de mer avanserte mulighetene i Access. Avanserte utvalg fra databasen, automatikk i skjermbilder, egne menyer og automatisk oppstart av databaseapplikasjonen, er noen av de mange spennende temaene som blir belyst i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 6.200 kr

Access Programmering

Vi tilbyr kurs i Access Programmering. I dette kurset ønsker vi å gjøre deg komfortabel med programmeringsmiljøet og programmeringsmulighetene i Access. I programmeringsmiljøet til Access finnes en rekke verktøy som utviklere av Access-applikasjoner bør kjenne til for å jobbe effektivt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 6.800 kr

ADM540 Database Administration SAP ASE for SAP Systems

Course announcements. Gain knowledge in database administration of ASE database running an SAP system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

ADM950 Secure SAP System Management

Participants of this course will gain knowledge on how to secure an SAP system. Data protection, Security monitoring, SAP GRC Access Control, SAP role maintenance, and change management mechanisms are covered in this course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 14.000 kr

ASTQB Mobile Tester - Foundation Level Extension

Vi tilbyr kurs i ASTQB Mobile Tester - Foundation Level Extension. Kurset bygger på ISTQB Foundation syllabus og gir deg grunnleggende ferdigheter innen Mobile testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 18.09.2017 (+1) 2 dager18.09.2017 (+1) 13.750 kr

Exploratory Testing Workshop

This 2-day workshop is aimed at Test Analysts and Test Managers wanting to understand this approach to testing, how to apply this to projects and how to manage exploratory testing sessions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 13.500 kr

From User Story To Test Case workshop

This new workshop is a must for those who want to improve their effectiveness in testing user stories within an Agile project.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 13.750 kr

Innføring i Prosjektveiviseren

Bouvet tilbyr nå et intensivt 1-dags kurs i praktisk bruk av Prosjektveiviseren. I samarbeid med Difi har vi utviklet et kursmateriell som tar deg gjennom faser og beslutningspunkter for at du skal sikre gevinstrealisering av prosjektene dine.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 06.09.2017 (+2) 1 dag06.09.2017 (+2) 3.500 kr

Install configure and manage Red Hat JBoss Enterprise Application

Install, configure, and manage Red Hat JBoss Enterprise Application Platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 26.000 kr

ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Technical Test Analyst. TTA kurset er basert på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter innnenfor teknisk testanalyse til deltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 06.12.2017 3 dager06.12.2017 18.750 kr

ISTQB Advanced Test Analyst

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Test Analyst. TA kurset er basert på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter innenfor testanalyse til deltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 09.10.2017 4 dager09.10.2017 19.850 kr

ISTQB Advanced Test Manager

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Test Manager. Kurset er bygget på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter for enhver Testleder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 16.10.2017 5 dager16.10.2017 24.750 kr

ISTQB Agile Tester Foundation level

Vi tilbyr kurs i ISTQB Agile Tester Foundation level. Kurset bygger på ISTQB Foundation syllabus og gir deg grunnleggende ferdigheter innen Agile testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 13.750 kr
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 26.06.2017 (+1) 2 dager26.06.2017 (+1) 13.750 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 13.750 kr

ISTQB Foundation

Dette kurset forklarer det grunnleggende i softwaretesting. Det er basert på ISTQB- pensum og har blitt akkreditert av BCS Professional Certification (ISEB). Kurset inneholder øvelser, prøveeksamener og spill for å fremheve sentrale deler av pensum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 28.06.2017 (+3) 3 dager28.06.2017 (+3) 18.750 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 18.750 kr

Java- a professional and practical introduction

Welcome to an engaging and flexible introduction to the world of java! This course is designed to give programmers the foundation they need to quickly become productive in a java context.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.500 kr

JavaScript grunnkurs

Vi tilbyr JavaScript grunnkurs. Målsettingen er at deltakerne etter gjennomført grunnkurs skal være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 26.06.2017 (+4) 3 dager26.06.2017 (+4) 16.500 kr