Powered by nature gratis opplysningskurs farene med EMFKursarrangør: Powered by nature
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Kurset ligger tilgjengelig så fort du registrerer deg og logger på kursportalen.
Pris: 0

Alt levende styres av svake elektriske pulser som enten er indusert selv, eller fra naturlige frekvenser i omgivelsene. Menneskeskapt stråling påvirker alt liv negativt og vil på sikt føre til alvorlig sykdom. Lær hvordan du kan beskytte deg og familien og redusere belastningen.

Tilegn deg kunnskap om EMF

Gå igjennom vårt gratis kurs om EMF. Dette vil gi deg kunnskap om det viktigste å tenke på i forhold til stråling. Hva gjør det med kroppen din, miljøet og livet på jorden. Hvorfor nekter media og staten å snakke om dette?

Stråling, den lydløse miljøgiften regnes som vår tids største belastning og utfordring.

I disse dager innstalleres det såkalte smartstrømmålere i alle Norske hjem. Europarådet har proklamert at strålingsnivåene i samfunnet må reduseres radikalt på grunn av helsefaren. Disse smartmålerne stråler 270 ganger mer enn det Europarådet anbefaler. Målerne skal også merkes med kreftfremkallende området når de installeres i bedrifter, hva da med hjemmene til folk, er de ikke kreftfremkallene der?

Hva Norske medier ikke dekker.

Italienske myndigheter er i en domstol dømt til å gå ut og informere folket om farene ved stråling fra mobiler.

Høyesterettsdom i Spania slår fast at telekommunikasjonsarbeidere får yrkesskader av strålingen de påføres.

I Frankrike er det nå forbudt med trådløs teknologi i barnehager og skoler.

Det kommer flere og flere slike dommer rundt om i verden. Men her i Norge forsøkes dette holdes skult av myndighetene, hvorfor?

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker å være oppdatert på området EMF stråling og mulige helseproblemer.

Uttalelser

Jag uppskattar kurser där du måste tänka själv. Tormod Holts "Powered by Nature" är en sådan kurs. Du kommer garanterat att börja tänka på ett helt annorlunda sätt. Att människan i mångt och mycket fjärnat sig från vårt biologiska arv råder inget tvivel om. Vi utsätter oss för ett evigt och kolossalt bombardemang av intryck, kemikalier, strålning, brist på motion. Stressen ligger som en tung filt över våra liv, och den naturliga samvaron har ersatts av selfies, likes och uppdateringar av profiler. Tormod Holt får mig att börja tänka på det som varit, inte på allt som vi människor kan skapa i form av artificiell intelligens, övervakning, kontroll och rädsla. Tormod Holts kurs ger mig både nya intryck och tankar såväl som grundmurad kunskap om vad som är värt att leva för. Mvh Professor Olle Johansson