Dr. Bach`s Blomstermedisin - Trinn 2 - Nettkurs+ selvstudieKursarrangør: heartlight.one
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 3 ettermiddager/kvelder, fra 17.30- ca. 21.10
Varighet: 3 kvelder
Pris: 3.840

Vi tilbyr Dr. Bach`s Blomstermedisin - Trinn 2 som nettkurs+ selvstudie. Den internasjonale Bachterapeututdanningen

Arrangeres som nettkurs + selvstudie med arbeidsoppgaver
Utdannelsen består av:
• Selvstudie med video
• og materiale som skal lastes ned og leses fra Bachsenteret.
• Arbeidsoppgaver til innlevering
• som forberedelse til hver del av nettkurset.
• Nettkurs over 12 timer (fordelt på 3 kvelder)
• Underviser: Isabelle Schjelderup.

Krav for deltagelse: Fullført Trinn 1 i den internasjonale Bachterapeututdannelsen
Trinn 2 kurset i den Internasjonale Bachterapeututdannelsen Er en kombinasjon av nettkurs over ca 12 timer, fordelt på 3 kvelder med Isabelle Schjelderup som kursholder, og selvstudie utviklet av Bach senteret.

Nettkurset er interaktivt med felles diskusjoner/delinger og gruppeøvelser.
Under kurset deles deltagerne opp i mindre grupper og løser oppgaver sammen,
i tilegg inngår oppgaver til forberedelse før hver nettsamling.

Totalt 6 temaer belyses på nettkurset. Herunder å lære om typeremedier, lære forskjellene på remedier som tilsynelatende kan minne om hverandre, og remedier som ser ut til at de ikke kan brukes på samme tid. Vi vil også ha fokus på å bli mer kjent med oss selv, hvilke måter akkurat du har tendens til å reagere, agere, og hva slags følelsestilstander du har lettere for å gå inn i, og hva som rører seg i deg nå for tiden. Til dette vil vi kunne bruke mindfullness øvelser, meditasjoner og refleksjoner.

Selvstudiet består av videoer og materiell som skal leses. I tilegg kommer innsendingsoppgaver som forberedelse før hvert nettkurs. (Videoene er på engelsk og noe av lesematerialet er på engelske og noe på norsk) Alt materialet lastes ned i fra Bachsenterets hjemmeside og du må opprette en konto hos Bachsenteret for å få tilgang på materialet.

Til sammen vil kombinasjonen av nettkurs og selvstudie. gi deg en grundig videre dypere kunnskap om remediene og hvordan ta de i bruk i din hverdag, på venner og bekjente, eller profesjonelt sett