AudioPlus As skal være et ledende hørselsteknisk kjedekonsept, med tjenester og produkter som øker livskvaliteten hos våre brukere - både nasjonalt og internasjonalt.


Høreapparater: Et hjelpemiddel for bedre hørsel

Et høreapparat er et lite elektronisk hjelpemiddel som forsterker lyd. Alle høreapparater inneholder mikrofon, forsterker, mottaker og batteri. Alle deler i et høreapparat arbeider sammen for å forsterke lyd.

Sted Dato Varighet Pris
Melhus Melhus  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag  
Trondheim Trondheim  

Hørselssansen

Hørselssansen vår er et unikt og svært komplisert sanseorgan, som har stor betydning for våres opplevelse av omverdenen og evne til kommunikasjon. Konsekvensene av et hørselstap kan oppleves som store og uoverkommelig for deg som opplever det.

Sted Dato Varighet Pris
Melhus Melhus 6 timer  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 6 timer  
Trondheim Trondheim 6 timer  

Tekniske hjelpemidler

For hørselshemmede kan det være nyttig med andre hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparat. Det kan lette hverdagen hjemme, på skolen, på institusjon, på jobb, i offentlige bygg og andre steder.

Sted Dato Varighet Pris
Melhus Melhus  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag  
Trondheim Trondheim  

Tinnitus: Kontakt ved hørselsrehabilitering

AudioPlus As skal være et ledende hørselsteknisk kjedekonsept med produkter og tjenester som øker livskvaliteten hos våre brukere. Vi kan ikke gi deg normal hørsel tilbake med høreapparater, men en kvalitetsmessig god høreapparattilpasning og oppfølging i etterkant.

Sted Dato Varighet Pris
Melhus Melhus  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag  
Trondheim Trondheim  

Å leve med nedsatt hørsel

Vi tilbyr følgende 3-timers kurs Å leve med nedsatt hørsel. Psykisk helse og mestring Tinnitushabituering, Forebyggende hørselstiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Melhus Melhus 3 timer  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 3 timer  
Trondheim Trondheim 3 timer