Tekniske hjelpemidlerKursarrangør: Audioplus
Sted: Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Etter avtale

For hørselshemmede kan det være nyttig med andre hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparat. Det kan lette hverdagen hjemme, på skolen, på institusjon, på jobb, i offentlige bygg og andre steder.

Hvem har krav på hjelpemidler?
Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler.

Personer som har midlertidige behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.

Hørselstekniske hjelpemidler får du på gratis utlån ved din nærmeste hjelpemiddelsentral. F.eks. Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Yrkesaktive
Arbeidsplassen kan tilrettelegges slik at du kan beholde eller komme deg ut i arbeid selv om du har nedsatt funksjonsevne. Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra muligheter og behov.

Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven ansvarlig for å gi ansatte det nødvendige utstyr for å utføre jobben, og å påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader.

Dersom det er behov for tilrettelegging, skal arbeidsgiver utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren.


Prisene vil variere fra 1500 til 10 000 kr avhengig av innhold, tidsbruk og antall deltakere.

Målgruppe for kurset

Hørselshemmede mennesker, helsepersonell, pårørende, lag og foreninger.