Tinnitus: Kontakt ved hørselsrehabiliteringKursarrangør: Audioplus
Sted: Sør-Trøndelag, Melhus
Sør-Trøndelag
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Etter avtale

AudioPlus As skal være et ledende hørselsteknisk kjedekonsept med produkter og tjenester som øker livskvaliteten hos våre brukere. Vi kan ikke gi deg normal hørsel tilbake med høreapparater, men en kvalitetsmessig god høreapparattilpasning og oppfølging i etterkant.

Vi kan tilby deg følgende hørselsrehabiliteringstilbud:

Årskontrakt:
Høreapparatvurdering /kartlegging/avstøpning
Høreapparattilpasning og informasjon
Informasjon om HLF og høreapparatforsikring
Høreapparatkontroll/etterjustering etter 14 dager
Praktiske oppgaver i bruk og stell av høreapparater og utdeling av serviceprodukter
Høreapparatkontroller/justering etter behov
Utprøving av flere høreapparattyper etter behov
Utprøvning av andre hørselstekniske hjelpemidler etter behov via Hjelpemiddelsentral
Avsluttende kontroll med klargjøring av NAV-søknad til ditt lokale NAV-kontor
Repetisjon av bruk og vedlikehold av høreapparater
Informasjon om tolketjenester i form av døvetolk og skrivetolk
Avsluttende spørreundersøkelse

Hørselsrehabilitering kan være en vanskelig prosess, og det kan være en fordel å prøve ut opp til flere ulike høreapparater. AudioPlus As har en pris på kr 3950,- for tilpasning av nye høreapparater. Dette inkluderer utprøving av høreapparater og oppfølging i 8 mnd etter behov. Prisen er fast og uavhengig av tidsbruk. Aktuelt beløp dekkes ikke av NAV pga av at autoriserte audiografer ennå ikke innehar refusjonsavtale med NAV.

Ditt NAV-kontor dekker inntil 11 140,- for to høreapparater.
En eventuell egenandel over dette beløpet må du dekke selv. Dersom det foreligger godkjent yrkesskade fra NAV, dekkes hele kostnaden med både høreapparater, rehabilitering og evt. tilrettelegging på arbeidsplass av NAV.
Offentlig regelverket krever at det er gjennomført en ØNH-undersøkelse hos ØNH-spesialist før høreapparattilpasning og formidling via NAV kan gjennomføres. AudioPlus As har samarbeid med blant annet: ØNH-spesialister i Trondheim og Oppdal, samt ØNH-avdelingen ved St. Olavs Hospital.


Prisene vil variere fra 1500 til 10 000 kr avhengig av innhold, tidsbruk og antall deltakere.