HørselssansenKursarrangør: Audioplus
Sted: Sør-Trøndelag, Melhus
Sør-Trøndelag
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Etter avtale
Varighet: 6 timer

Hørselssansen vår er et unikt og svært komplisert sanseorgan, som har stor betydning for våres opplevelse av omverdenen og evne til kommunikasjon. Konsekvensene av et hørselstap kan oppleves som store og uoverkommelig for deg som opplever det.

Tilgang på informasjon og kommunikasjon med andre mennesker blir vanskelig. Mange hørselshemmede opplever isolasjon og ensomhet som følge av sansetapet.

På hjemmesiden vår kan du lese mer om ulike diagnoser og behandlingsmuligheter:
• Hørselssansen
• Normal hørsel
• Forebyggende tiltak
• Mekaniske hørselstap
• Sensorineurale hørselstap
• Presbyacusis
• Støyskade
• Morbus Meniere
• Hjernehinnebetennelse
• Kombinert hørselstap
• Døvt øre
• Taleoppfattelse
• Tegn på nedsatt hørsel
• Har fuglene sluttet å synge?


Vi kan avholde kurs/foredrag som om disse temaene, og gi deg større innsikt i problematikken.

Prisene vil variere fra 1500 til 10 000 kr avhengig av innhold, tidsbruk og antall deltakere.


Målgruppe for kurset
Hørselshemmede mennesker, helsepersonell, pårørende, lag og foreninger


Kursmateriell:
Følger med