Farmakologi, legemiddellære for terapeuter og behandlere nettkursKursarrangør: Norsk Heilpraktikerskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 1.995

Vi tilbyr nettkurs i farmakologi, legemiddellære for terapeuter og behandlere. På kurset lærer du å forstå hvilke symptomer og plager din pasient / klient har som kommer som en bivirkning av dennes legemiddelbruk.

Innhold:
Å forstå hvilke bivirkninger et legemiddel kan gi, er en viktig brikke som hjelper deg som terapeut til å komme til bunns i årsaken til din pasients symptomer / plager. Du lærer om ulike farmakologiske legemidler. Du lærer videre om legemidlenes bivirkninger, legemiddel- interaksjoner, interaksjoner mellom urter og legemidler osv. Mange symptomer som en person har, kan skyldes et eller flere legemidler som denne står på. På kurset vil vi ta for oss legemiddelbivirkninger slik at du bedre kan klare å skille sykdomssymptom fra et legemiddelfremkalt symptom (iatrogent symptom). Mange, spesielt eldre bruker en hel coctail av legeforeskrevne medisiner, mange medisiner skal ikke tas sammen, da de kan føre til legemiddelinteraksjoner.

På kurset vil du lære hvordan du skal finne ut om pasienten tar kombinasjoner av legemidler som ikke skal kombineres. Du skal være klar over hos enkelte pasienter som tar mange legemidler (og noen går og til flere leger, spesialister osv.) er det ikke alltid at legene holder orden i regnskapet. Det er ikke uvanlig at lege(ne) foreskriver mange forskjellige ulike medisiner til en og samme pasient, og da kan det lett komme ut av kontroll. Derfor er det meget bra om du sammen med pasient / klient kan ta en gjennomgang sammen og avdekke eventuelle ugunstige kombinasjoner og legemidler som er skyld i pasientens nye symptomer / plager. Dette vil du lære å gjære på kurset.

Enkelte urtemedisiner (og matvarer) kan og gi interaksjon med enkelte legemidler, denne typen interaksjoner vil du lære om på kurset, slik at du ikke risikerer å anbefale pasienten urter ol som ikke egner seg sammen med legemiddelet som personen bruker. Legemidler stjeler næringstoffer fra kroppen, hvilke legemidler stjeler hvilke næringsstoffer, og hvilke næringsstoffer bør du derfor være spesielt oppmerksom på hos akkurat denne pasienten? Vit at en legemiddelbivirkning kan være symptomer som kommer på grunn av næringstoffmangel som det aktuelle legemiddelet har fremkalt - dette er mye mere vanlig enn de fleste er oppmerksom på. Alt dette lærer du om på kurset.

NB: Som terapeut / behandler skal du aldri anbefale eller be en pasient om på egenhånd å slutte med en legeforeskrevet medisin, pasienten må alltid ta kontakt med legen som har foreskrevet medisinen.

Kurset består av følgende leksjoner:
Leksjon 1)
• Definisjoner og grunnleggende farmakologi

Leksjon 2)
• Legemiddelmetabolismen
• Individuell variasjon i legemiddelrespons
• Legemiddelformer og tilførselsveier

Leksjon 3)
• Om legemiddelbransjen / Big pharma
• Generelt om legemiddelbivirkninger

Leksjon 4)
• Legemidler ved sykdom i hjerte og kretsløp - del 1

Leksjon 5)
• Legemidler ved sykdom i hjerte og kretsløp - del 2

Leksjon 6)
• Lipidsenkende legemidler
• Om kolesterol

Leksjon 7)
• Legemidler ved sykdommer i fordøyelsessystemet

Leksjon 8)
• Analgetika (smertestillende legemidler)
• Legemidler ved inflammatoriske og autoimmune leddlidelser

Leksjon 9)
• Antimikrobielle legemidler

Leksjon 10)
• Anti- koagulerende legemidler
• Legemidler ved endokrine lidelser

Leksjon 11)
• Legemidler ved sykdommer i luftveiene
• Legemidler ved allergi

Leksjon 12)
• Legemidler ved neurologiske lidelser
• Psykiatriske legemidler

Leksjon 13)
• Kontraseptiva (orale prevensjonsmidler)

Leksjon 14)
• Legemiddelinteraksjoner

Leksjon 15)
• Oppslagsverk og bruk av felleskatalogen

Leksjon 16)
• Interaksjoner mellom urter og legemidler

Leksjon 17)
• Legemidler er næringsstofftyver
• Viktige tilskudd ved bruk av legemidler

Målgruppe for kurset:
Terapeuter og behandlere

Foreleser: Heilpraktiker Lars Steinar Haugen

Lars Steinar Haugen er leder og underviser ved Norsk Heilpraktikerskole. Har drevet egen klinikk i over 20 år og driver nå Heilpraktikerklinikken ved Nordstrand i Oslo. Utdannet heilpraktiker og homeopat. Har mellomfag i medisin ved BMC i Uppsala, Bc i biokjemi UIO og utdanne legemiddelkonsulent HIO, og en rekke tilleggsutdannelser innen bioregulasjonsmedisin, matvareintoleranser og manuell terapi.

Velg mellom kortbetaling og betaling med faktura
Ved kortbetaling får du tilgang på kurset med det samme.
Betal kurset med kort ved å gå inn på linken nedenfor.
https://norskheilpraktikerskole.podia.com/farmakologi-legemiddellaere-for-terapeuter-behandlere