Grunnkurs i Bioregulasjonsmedisin / Homotoxikologi - nettkursKursarrangør: Norsk Heilpraktikerskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 1.595

Vi tilbyr grunnkurs i Bioregulasjonsmedisin / Homotoxikologi som nettkurs. Du får en grundig innføring i bioregulasjonmedisinens teori og behandling. Kurset er et opptak av tidligere arrangert webinar.

Innhold:
Det grunnleggende i bioregulasjonsmedisin er forståelsen av at mikromiljøet (dvs miljøet som våre celler lever i, er det kritiske punktet som opprettholder en frisk og velfungerende celle og at det er her kampen mellom helse og sykdom foregår. Mikromiljøet er det området / stedet hvor overføring av biologisk informasjon i organismen / vevet skjer. Og det er på dette nivået at de bioregulatoriske legemidlene har sitt virkeområde. Ved å gripe inn på dette nivået kan vi ved hjelp av de bioregulatoriske legemidlene modulere den biologiske aktiviteten ikke bare helt ned på cellenivå men helt ned på gennivå.

På kurset vil du blandt annet lære om mikromiljøet (matrix) og grunnregulasjonssystemet, Du vil lære om DET - Deseas evolution table (sykdomsutviklingstabellen) som er et meget nyttig verktøy for å forstå hvordan sykdom utvikler seg i kroppen og hvordan du skal behandle for å snu sykdomsutvikling til helbredelse. Du vil lære om virkemekanismene for bioregulatorisk medisin. Og du vil bli presentert for studier både grunnforskning og kliniske studier som er gjort på bioregulasjonsmedisin.

Videre vil du lære om de 3 overordnede områdene: detox / avgiftning, imunmodulering og organstøtte / celleaktivering. Og ikke minst vil du bli introdusert for mange av de bioregulatoriske legemidlene fra firmaet HEEL biologische Heilmittel. i løpet av kurset vil du ha fått tilstrekkelig kjennskap til de bioregulatoriske legemidlene og behandlingsprinsipper, slik at du kan begynne å bruke midlene, alene eller i kombinasjon med andre terapier.

Bioregulasjonsmedisinens forklaringsmodell for hvordan sykdom utvikles og hvordan man kan snu sykdomsutviklingen kan med enkelhet overføres til andre behandlingsformer og bruk av andre midler enn HEELs bioregulasjonsmidler. Kurset vil gi deg økt forståelse for hvordan og hvorfor vi blir syke og gi deg retningslinjer for hva du kan gjøre får å snu utviklingen mot sykdom til utvikling mot helse. Terapiformen bioregulasjonsmedisin er en forholdsvis lite kjent terapiform i Norge. Brukes med suksess av en rekke leger og terapeuter internasjonalt, spesielt i opphavslandet Tyskland.

Bioregulasjonsmedisin tilbys og som en videreutdannelse på medisin studiet ved flere universiteter i Europa. Bioregulasjonsmedisin kombinerer kunnskap fra både homeopati og konvensjonell medisin, og vil derfor fungere som en brobygger mellom alternativ medisin og konvensjonell medisin. Det foreligger en rekke studier, både grunnforskning og kliniske studier, som dokumenterer at de biooregulatoriske legemidlene er like effektive som konvensjonell medisin og at de er uten de samme bivirkningene som konvensjonell medisin har.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker grunnkurs i Bioregulasjonsmedisin / Homotoxikologi som nettkurs

Kursmateriell:
Alt du behøver for å følge undervisningen er en PC og nettforbindelse

Foreleser: Heilpraktiker / homeopat Lars Steinar Haugen

Lars Steinar Haugen er leder av og underviser ved heilpraktikerskolen. Har arbeidet med alternativ medisin i over 30 år og driver egen klinikk ved Nordstrand i Oslo. Utdannet homeopat, heilpraktiker, Bc i biokjemi og utdanne legemiddelkonsulent og en rekke tileggsutdannelser innen bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi, matvareintoleranser og manuell terapi.

Velg mellom kortbetaling og betaling med faktura
Ved kortbetaling får du tilgang på kurset med det samme.
Betal kurset med kort ved å gå inn på linken nedenfor.
https://norskheilpraktikerskole.podia.com/grunnkurs-i-bioregulasjonsmedisin-homotoxikologi