Trauma Release Exercises - instruktørutdannelseKursarrangør: Oppmerksom Bevegelse
Sted: Majorstuhuset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Kirkeveien 64 a, 0364 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Privatundervisning
Undervisningstid: fredag - søndag
Varighet: 1 helg
Pris: 5.400

Du har nå mulighet til å delta på en utdannelse i TRE, som gir deg mulighet til å bruke TRE med enkeltklienter, og med grupper.

Utdannelsen gir deg også mulighet til mye egenarbeide, og personlig fordypning av å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress, kroppslige og emosjonelle spenninger.

Utdannelsen går over totalt 2x3 dager, fordelt på modul 1 og modul 2. For å sertifiseres er det også krav til egen praksis, individuelle timer mm.

Vil du være med uten å sertifiseres:
Du kan også være med på Modul 1 og 2 av TRE utdannelsen uten å ønske å bli instruktør, om du bare ønsker å lære mer om TRE, gjøre TRE øvelser, og få en bedre forståelse av traumer og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer. Du vil også få gjort mye egenarbeid og få veiledning i forhold til egen prosess, som en del av gruppen. For å sertifiseres som instruktør er det også noen flere krav. Disse beskrives lenger ned på siden.