Trauma Releasing Exercises - introduksjonskursKursarrangør: Oppmerksom Bevegelse
Sted: Majorstuhuset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Kirkeveien 64 a, 0364 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Privatundervisning
Undervisningstid: kl 17:30-20:30
Pris: 900

Lær stress og traumereguleringsmetoden TRE, Trauma Release Exercises. I kurset får du en enkel teoretisk og praktisk innføring i metoden slik at du kan starte å anvende den til personlig bruk.

Om TRE
Dyp avspenning fra kroppens kjerne

TRE er en metode som bidrar til at vi kan frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslapnings- og spenningsreduserende teknikker. TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

TRE kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Man kan jobbe med alle typer stress ved hjelp av TRE. Metoden er utviklet av David Berceli. David utviklet i utgangspunktet metoden gjennom sitt arbeid med sterkt traumatiserte mennesker i krigsområder i Midtøsten og Afrika hvor han har bodd og arbeidet i over 20 år. Han oppdaget raskt at metoden også kunne anvendes også i forhold til mer hverdagslig stress og mindre traumer, som de fleste opplever gjennom livet.

Spenninger i dyp muskulatur kan gi ulike reaksjoner som:
• smerter i muskler og ledd
• begrenset bevegelighet
• hodepine
• søvnløshet
• svimmelhet
• uro og angst

TRE kan anvendes både som en selvstendig metode og kan også med stor fordel integreres med andre tilnærminger, som Feldenkraismetoden, ulike varianter av kognitiv terapi, NLP, Somatic Experiencing (SE), Kommunikologi, Yoga m.fl.