A1.E-kurs Kvalitet - oversikt og innsiktKursarrangør: Kvalitet og Risiko Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Hele året - tilgang ett helt år
Varighet: 1 dag
Pris: 3500

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem. Etter å ha tatt dette kurset, vil du være i stand til å sette opp en enkel oversikt over et integrert ledelsessystem i din virksomhet, samt finne rett timing til å etablere slike strukturer. I tillegg vil du kunne identifisere kilder til og gjøre be

Tema/innhold:

Kvalitet og kvalitetsledelse
Struktur for kvalitet
Kultur for kvalitet
Kvalitet som gevinst
Kvalitetskostnader
Standarder og sertifiseringer
Ledelsesprinsipper
Kartlegging av Detaljeringsgrad

Viktige læringsmål:

Karakterisere hva som skal til og forklare hvorfor det er viktig med langsiktig fokus.
Forklare hvorfor kvalitet i leveransene er viktig for virksomheten
Forklare sammenhengen mellom gevinst og kvalitet
Kjennskap til de viktigste styringsstandardene fra ISO
Kunne sette opp en enkelt oversikt av et integrert system i egen virksomhet
Finne rett timing for å etablere strukturer i egen virksomhet
Kunne beregne et overslag over virksomhetens uønskede kvalitetskostnader