Organisasjonsutvikling - bedriftinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: Avtales

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis.

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til mål­rettet praksis. En organisasjons­utviklingsprosess vil i de fleste sammen­henger dreie seg om å utvikle ny kompetanse eller utvikle nye samarbeids- og sam­handlings­former og å få ledere og med­arbeidere til å endre adferd for å oppnå organisasjonens mål. Det kan også innebære utvikling og etablering av nye strukturer eller inndelinger av organisasjonen.

AFF organisasjonsutvikling vil alltid være praksisnær med vekt på virksomhetstilpasning. Det betyr at vi jobber gjennom toppledere og mellomledere med å tydeliggjøre deres handlingsrom for å utvikle organisasjon og medarbeidere.

AFF har en rekke verktøy og metoder som kan anvendes og kombineres i en organisasjons­utviklings­prosess: AFF kultur­kartlegging, AFF arbeidsmiljø, AFF nettverks­analyse og ulike former for medvirknings­baserte fora, workshops, intervjuer og gap-analyser.

Målgruppe for kurset

bedrifter