MBA - Master of Business Administration - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr nettbasert kurs i MBA - Master of Business Administration. Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.

Studieinformasjon:
Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans. MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking.

Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden. Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.

Gjennomføring:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Du kan velge å ta kjerneemnene som undervisningsbasert, som selvstudium, eller som en kombinasjon. Velger du å delta på samlinger er dette svært givende. Alle har med seg gode erfaringer fra tidligere utdanning og praksis, noe som fører til spennende dialoger og meningsutvekslinger som kommer alle parter til gode.

Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Målgruppe for kurset:
Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA-studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling.

Opptakskrav:
Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse. For å få opptak gjennom realkompetanse må følgende dokumenteres:
• 25 år eller mer i løpet av opptaksåret
• 5 års arbeidserfaring eller mer

Kursspråk:
• Kurset holdes på engelsk

Lånekassen:
NB! Studiet er ikke støttet av Lånekassen

Kursmateriell:
Pensum - Elektronisk pensum er inkludert i emneavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer kan du selv? bestille dette direkte fra EBS via email.

Eksamen / sertifisering:
Edinburgh Business School (EBS) arrangerer to eksamensperioder i året; Major diets og Minor diets. Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i major periodene. I minor periodene tilbys eksamen kun i Oslo. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS. Eksamen avholdes på engelsk, og er en tre timers skriftlig eksamen.