Coachingteknikker og coachende lederskapKursarrangør: Sinius AS
Sted: Oslo, Majorstua
Oslo
Kursadresse: Majorstuveien 8, 0353 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4.500

Coaching er en samtale- og refleksjonsprosess med ulike teknikker som har til hensikt å hjelpe individet til å se på seg selv og omgivelsene sine med mer bevisste øyne for deretter å foreta de justeringer som er nødvendig for å nå sine mål

Innhold:
Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere til å se på sin arbeidshverdag med nye øyne, og sammen kan man tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølging. Videre kan man arbeide med å skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende. Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte i å jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper individet til å utvikle tenkemåte væremåte og læremåte (Berg 2006 b).

Ulike trinn:
• Identifisering / kartlegging
• Forståelse / bevisstgjøring
• Tilpasning til privat- og arbeidsliv
• Veivalg, kort og lang sikt (inkl. målsetting)
• Handlingsplan med aksjonspunkter, tidsaspekt og oppfølging

Coaching kan hjelpe bedrifter med:
• Konfliktløsning
• Samarbeidsproblemer
• Motivasjon og inspirasjon
• Ledelse
• Teambuilding
• Kulturbygging

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i coachingteknikker og coachende lederskap

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kompendium

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis