Lederkurs, samspill og roller - bedriftsinterntKursarrangør: Sinius AS
Sted: Vi kommer til din bedrift i Østfold
          Østfold
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr lederkurs om samspill og roller for bedrifter. Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å en flott arbeidsplass som når sine mål.

Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner, case og øvelser.

Kursinnhold:
• Økt bevissthet om rammer, roller og samspill
• Økt samarbeidskompetanse og bedre kommunikasjonsferdigheter
• Økt trygghet i rollene som leder, samt engasjement i organisasjonen som helhet
• Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner
• Målrettet arbeid med oppfølging og delegering

De fleste ledere har all for liten tid til å "lede" på grunn av at de må gjøre andre ting som jobben krever. Vi kan hjelpe slike bedrifter med denne leder-jobben og samtidig dokumentere hvilke utfordringer og muligheter som finnes i organisasjonen. Medarbeiderne og lederne vil dermed oppleve seg mer sett og ivaretatt, samtidig som dokumentasjonen avgrenser og prioriterer oppgavene for dem alle.

I alle mellommenneskelige relasjoner er kommunikasjon viktig og kan samtidig være vanskelig. Det å forstå et annet menneske er ikke alltid like lett, spesielt hvis man hovedsaklig fokuserer på de ordene som blir sagt. Ofte er vi mennesker slik at vi ikke sier det vi mener, og det vi forsøker å si, kan av og til bli misforstått av mottakerne.

Vi har alle vårt ståsted og oppfatning av oss selv og andre. Vi kan også være ubevisste på enkelte områder og overfor andre mennesker. Eller vi er ikke fokuserte nok overfor mottakerne. Alt dette kan gi grobunn for misforståelser, og disse misforståelsene kan være en utfordring å komme seg ut av.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kompendium og kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
I forbindelse med lederutvikling har jeg vært på kurs i ledelse hos Sinius. Dette var et begivenhetsrikt kurs som ga meg en bredere innsikt med utfall i klarere utsikt. Tilbake i arbeidsdagen erfarer jeg allerede at jeg tar i bruk noen av teknikkene jeg lærte, og ser positive resultater. Dette var meget bra!
- Etti Salomonsen - Daglig leder, Turtagrø Hotel.