Innovasjon - bedriftinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: Avtales

Innovasjon er en metode for å skape nye ideer, nye arbeidsformer, nye tjenester og produkter. Resultatet av samarbeidet med AFF er gode betingelser for nyskaping.

Vi støtter våre kunder med å etablere gode innovasjonsprosesser. I dette arbeidet finner vi deres sentrale behov og drivere for nyskaping. Hvordan skape rom for læring, kreativitet og eksperimentering? Hvordan øke organisasjonens kapasitet til å utforske nye muligheter?

INNOVASJON
• Handler om endringer og resultat
• Kommer fra motiverte ansatte
• Kommer når arbeidsmiljø støtter eksperimentering og aksepterer feil
• Kommer av utvidet forståelse av aktuelle behov og problem
• Er gjort gradvis
• Gir ekstra verdi for alle

Målgruppe for kurset:
Bedrifter