Leadership, Theory and Practice - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Starte når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Leadership, Theory and Practice som nettkurs. Emnet undersøker kritisk begrepet ledelse i organisasjoner. Videre utforskes den teoretiske utviklingen om hvordan ledelse forstås og bidra til refleksjon rundt ledelsesmessige spørsmål for moderne organisasjoner.

Beskrivelse:
Emnet er delt inn i åtte moduler. Etter å ha undersøkt hva vi mener med "ledelse" i den første modulen, vurderer kurset deretter viktige utviklingstrekk i ledelsesteorier og hvordan disse gjelder for moderne organisasjoner. Ledelse blir vedtatt avhengig av kontekst, og kurset anvender caser for å belyse praksis i dag. Både kreative næringer og prosjekter brukes til å utforske alternative tilnærminger til å lede. Leders rolle i å sette og utforme organisasjonsstrategi blir også diskutert, og spørsmål om kjønn, kultur og etikk blir gjennomgått.

Leadership, theory and practice består av følgende temaer:
• Introduksjon til ledelse
• Tilnærming til tradisjonell- og beredskapsledelse
• Moderne teorier om ledelse
• Postheroisk ledelse
• Ledelse i forskjellige sammenhenger
• Ledelse, kjønn og kultur
• Ledelse og etikk
• Å utvikle lederskap

Kurset avsluttes med å vurdere hvordan ledere og ledelse kan utvikles. Kurset gir i tillegg innsikt i aktuelle trender og fremtidige retninger.

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke to år på hele graden. Det er da forventet at du tar to kurs pr. semester og tre på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Leadership, Theory and Practice

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Undervisning
• Elektronisk pensum
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen