Kurs i beslutningsprosesser



Kursarrangør: Sinius AS
Sted: Oslo, Frogner
Oslo
Kursadresse: Balders gate 11, 0263 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4.500

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle.

Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.

På kurset lærer du:
• Å bruke egne ressurser mer optimalt
• Å få kontakt med din egen intuisjon
• Å tolke og bruke intuisjonen sammen med annen kunnskap
• Effektive teknikker for beslutningsprosesser
• Helhet- og tilstandanalyse
• Å arbeide på en ny måte mot mål
• Å skape flyt i lederskapet ditt
• Å oppdage og benytte nye muligheter
• Å gjøre de riktige tingene

Intuisjon er rett og slett kunnskap, erfaring, minner og nye informasjon satt i system slik at man får et visst overblikk. Gjennom overblikket kan man ane et mønster eller en helhet som igjen kan predikere neste steg eller vise hvilke veier som kan være riktige for oss, både på kort og lang sikt. Intuisjon i ledelse er hovedsaklig et verktøy for å få oversikt, se sammenhenger, løse problemer, foreta gode beslutninger og innse hva som til enhver tid er viktigst.

Hjernen vår er forbløffende god til å vurdere verdien av informasjon, som vi ikke klarer å vurdere bevisst. Nyere forskning viser at såkalt intuitiv beslutningstaking er best i komplekse og uoversiktlige situasjoner, der gode beslutninger forutsetter at man fokuserer på utvalgte deler av den tilgjengelige informasjonen og ignorerer resten (Gigerenzer, 2008; Gigerenzer & Brighton, 2007).

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for ledere med erfaring og ambisiøse mål, og de som jobber under hardt press. Passer også for de som vil optimalisere tempo og timing.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunch, kaffe / te, frukt, kompendium og kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
I forbindelse med lederutvikling har jeg vært på kurs i ledelse og intuisjon hos Grethe Holtan. Dette var et begivenhetsrikt kurs som ga meg en bredere innsikt med utfall i klarere utsikt. Tilbake i arbeidsdagen erfarer jeg allerede at jeg tar i bruk noen av teknikkene jeg lærte, og ser positive resultater. Dette var meget bra!
- Etti Salomonsen, Daglig leder Turtagrø Hotel.