Mobbing & selvbilde - Ikke bare se meg!Kursarrangør: PlanB
Sted: Hele landet, Vi kommer til din skole eller barnehage
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Alle har et ansvar for å skape et godt skole. og fritidsmiljø for barn og ungdom. Ringvirkningene er enorme og enkeltindividet blir ofte hardt rammet av daglig mobbing i skolen og på fritiden. PlanB retter derfor kurset mot de viktigste personene i nettverket til eleven - målet er å oppnå endring.

Innhold:
Kursa tar føre seg fenomenet mobbing og skaper dialog rundt tabuområde og vanskelege tema som ein elles strevar med å snakke om. Eit sentralt mål ved kurset er å få den enkelte til å ta meir ansvar for å skape eit godt psykososialt miljø på skulen og i fritida til born og unge. PlanB nyttar seg av varierte verkemiddel for å aktivere kursdeltakar til å ta grep om mobbing i kvardagen. Kurset er strukturert med bakgrunn i teoretisk og praktisk erfaring kring temaet mobbing. Kurset har variert tilnærming - der praktiske øvingar, faktiske skildringar og teori er vove saman.

Målgruppe for kurset:
• Pedagogisk personell
• Skoleklasser og elevgrupper
• Foreldre

Vis flere tilsvarende kurs: