Hvordan observere og forstå samspill mellom elever - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: På bestilling
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr webinar om: slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever. Dette er et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing.

Innhold:
Opplæringslovens § 9A krever at alle ansatte på skolen skal følge med på elevenes sosiale situasjon og gripe inn når elever ikke har det bra. Å oppfylle denne plikten kan være utfordrende og krever en spesifikk kompetanse. Dette kurset kan bidra til å øke denne kunnskapen. I dette webinaret vil det fokuseres på hva du som lærer / pedagog / ansatt kan gjøre for å følge med på hvordan elevene har det sammen. Kurset gir en innføring i metoden innsikt gjennom innblikk.

Agenda:
Systematisk arbeid med å følge på elevenes kommunikasjon og samspill ved bruk av:
• Sosiogram
• Observasjon
• Samtaler

Etter endt fagdag vil deltakerne ha konkrete redskaper de kan bruke for å kunne forstå og analysere samspill mellom elever og avdekke om mobbing / trakassering foregår i klassen. Det vil bli lagt opp til refleksjonsoppgaver i tillegg til tradisjonell undervisning. Det vil bli lagt inn pauser og lunsj i løpet av dagen.

Kursholder: Tove Flack

Tove Flack er leder av Innblikk AS. Tove Flack har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema relasjonell mobbing. Tove har tidligere arbeidserfaring fra skolen og fra arbeid i PP- tjenesten. Fra 2003 - 2020 arbeidet hun ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger og driver i dag firma Innblikk AS som blant annet utvikler metodikk for å følge med på psykososialt miljø og avdekke mobbing i skoler, barnehager og på arbeidsplasser. Tove er en kjent og mye brukt foredragsholder innenfor tematikken mobbing.

Målgruppe for kurset:
Alle ansatte på skolen

Kursmateriell:
For å delta må du ha tilgang til en PC eller smarttelefon. Webinaret vil bli arrangert via en webinarplattform som ikke krever ekstra programvare. Du bare trykker på tilsendt link - så er du med.