Digital strategi og ledelseKursarrangør: NTNU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon om neste kurs
Varighet: Nettbasert kurs. aktiviteter tilsvarende 2 dagers samling samlinger. Nøyaktig informasjon om tid og sted kommer senere.
Pris: 25.000
Neste kurs: 12.10.2020 | Vis alle kursdatoer

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Kursbeskrivelse:
Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data». Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse av disse dataene er ikke noen ny idè, men det som preger nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i atferd til bedrifter, regjeringer og frivillige organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen for å styrke forretningsdriften. Studier fra MIT har funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi bedre innsikt og prosessoptimalisering.

Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11 percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT (IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart, energi og helse. En konsekvens av den raske utviklingen av IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi. Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og oppdateringsmuligheter, kan bidra til å forstå bedre kundeatferd, interaksjonsmønster, og hjelpe med å predikere fremtidens behov. Disse teknologiene er en nøkkel til å kunne tilby sømløs opplevelse for kundene og til å engasjere dem på en bedre måte.

Temaer :
Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommunikasjon
• Teknologistrategi

Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstinger
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering

Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT

Digitale verdikjeder:
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser

Læringsformer og aktiviteter:
Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.


Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.


Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.