A2.3 Revisjonsledelse (Auditor / Lead Auditor) - bedriftsinterntKursarrangør: Kvalitet og Risiko Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift / online undervisning KRN lokaler
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 4 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i revisjonsledelse (Auditor / Lead Auditor). Benytt anledningen til å utvide din kompetanse og oppnå sertifisering som revisor /revisjonsleder. KRN Academy tilbyr kompetente og engasjerte kursledere som legger til rette for effektiv kursgjennomføring.

Kursinnhold:
Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer. Sertifiseringskurset har en omfattende temaliste med fokus på å skape forståelse for revisjonsprosessen og rollen som leder av revisjoner.

Noen av temaene som dekkes er:
• Forstå en bedrift i relasjon til ISO 9001:2015
• Kravene i ISO 9001
• Revisjonsprinsippene
• Revisjonsprosessen i henhold til ISO 19011:2018
• Planlegging av revisjoner
• Gjennomføring av revisjoner
• Skriving av revisjonsrapport
• Risiko i forbindelse med revisjoner
• Oppfølging - være i stand til å vurdere og lukke avvik (evaluere tiltak)
• Sertifiseringsprosessen

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.
• For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til revisjonsledere kreves det at du har forhåndskvalifikasjoner som kvalitetsleder.