Kvalitet og Risiko Norge

KRN Academy er kursinitiativet til Kvalitet og Risiko Norge (KRN/qrn.no)

Foreningen KRN deler fagkunnskap, uavhengig av bransjer, og bidrar til kompetanseheving innen fagfeltet ved hjelp av en rekke aktiviteter som konferanser, fagsamlinger, webinar, Podcast og kurs.

KRN Academy tilbyr nå kompetansekurs innen virksomhetsstyring, kvalitetsrevisjon, kvalitet og kvalitetsledelse, risikostyring og prosessledelse.
Se www.nfkr.no (qrn.no)

KRN Academy kurs dekker hele spekteret, fra grunnkurs og E-læring Kvalitetsskolen til kurs som fører frem til internasjonal EOQ sertifisering innen kvalitet-, revisjon- og risikoledelse etter bestått eksamen.

Alle våre klasseromskurs tilbys valgfritt online deltakelse, eller som bedriftsinterne kurs

Det er vårt mål at ved å fullføre kurs hos KRN Academy skal du kunne bidra til å gjøre en forskjell på din arbeidsplass. Kompetanse er en verdifull ressurs, både for din arbeidsgiver og deg selv!


 |  1 2   |  Neste side >>

Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management)

Vi tilbyr kurs i kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) over 2 dager. Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015, vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av de funksjonelle kravene til styringssystemet som fremgår i ISO 9001:2015.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 26.08.2024 2 dager26.08.2024 fra 12.50 kr  

Kvalitetsledelse (Quality Manager) med mulighet for sertifisering

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse (Quality Manager) med mulighet for sertifisering EOQ. velg en fleksibel vei mot QM utdanning og internasjonal sertifisering, der pensum ivaretas over 4+2 kursdager

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 3 dager fra 23.600 kr  

Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital

Vi tilbyr kurs i ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital. Mange virksomheter har definert egne ledelsesprinsipper som rettesnor for hvordan ledelse skal forstås og etterleves. ISO 9001 er basert på prinsippene for kvalitetsledelse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra kr 5.200 kr  

Metoder og teknikker for risikovurdering - digitalt og fysisk

Er du risk manager (risikoleder) og trenger faglig påfyll? Har du ambisjoner om å implementere en funksjonell prosess for risikostyring? Ønsker du en grundig gjennomgåelse av relevante teknikker og metoder? Skal du fornye ditt risikoledersertifikat (RM)?

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 09.09.2024 (+2) 09.09.2024 (+2) fra 5.200 kr  

Prosessbasert kvalitetssystem

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 16.09.2024 (+1) 2 dager16.09.2024 (+1) fra 10.800 kr  

Prosessbasert kvalitetssystem - bedriftsinternt

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Prosesskartlegging

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager fra 10.800 kr  

Prosesskartlegging - bedfriftsinterint

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager Avtales kr  
 |  1 2   |  Neste side >>