Revisjon, interne og eksterne iht ISO 19011 - bedriftsinterntKursarrangør: Kvalitet og Risiko Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift - alternativt online Teams
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011 for bedrifter. Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner.

Innhold:
Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011 med endringene i 2018 versjonen. Revisjonsprosessen kan også fint benyttes til revisjon av andre styringsstandarder som ISO 14001, OHSAS 18001 og internkontrollforskriften. Du vil lære hvordan du skal planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte og egner ser for personer som skal lede og bidra på interne revisjoner, personer som skal utføre eksterne eller tredjepartsrevisjoner og personer med ansvar for kvalitet i virksomheter.

Agenda:
• Prinsipper for revisjon
• Revisjonsprosessen
• Krav til revisor
• Planlegging
• Forberedelser
• Gjennomføring
• Rapportering
• Intervjuteknikker

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• For å få best mulig utbytte av kurset er det en stor fordel med grunnkunnskaper innen kvalitetsledelse og kjennskap til ISO 9001.

Eksamen / sertifisering:
Kursdagene vil være med å kvalifisere deg til kvalitetslederkurs og revisjonslederkurs med sertifisering.