Devoloping Effective Managers & Leaders - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Devoloping Effective Managers & Leaders. Kurset vi gi deg en innføring på hvordan enkeltpersoner kan forbedre sine evner og lære å utføre sin lederrolle mer effektivt.

Kursinnhold:
• Hva er ledelse og lederutvikling, og hvorfor er det viktig
• Hvorfor forblir løftet om lederutvikling ofte uoppfylt
• Hva bestemmer måten ledere utvikles på
• Hva er omfanget av og effektiviteten i leder- og lederskapsutviklingen
• Hva er mulighetene og fallgruvene ved internasjonal lederutvikling
• Forbedrer lederutvikling organisasjonens prestasjoner
• Hva er de individuelle fordelene med lederutvikling
• Er det andre måter å betrakte lederutvikling på
• Lederutvikling: Er det verdt innsatsen

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Devoloping Effective Managers & Leaders

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen