Arbeidsrett for butikkledere - nettkursKursarrangør: Infotjenester AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 11:00
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.950

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for butikkledere som nettkurs. Hva er ditt handlingsrom og din styringsrett knyttet til de ansatte.

Ditt handlingsrom som butikkleder:
Er du leder i butikk og lurer på hva som må med i arbeidsavtalen? Eller er du usikker på hvilken arbeidstid som kan avtales, om avtalte vakter kan endres eller hvilke pauser og permisjoner arbeidstaker kan kreve? Det er ingen tvil om at arbeidsrett kan være vanskelig i praksis. På dette to timers digitale direktesendte kurset, får du svarene på hvilket handlingsrom du har i forhold til dine ansatte og ekstrahjelper. Du kan videre også stille spørsmål i kurschatten hvis det er ting du lurer på.

Du får svar på spørsmål som:
• Kan du sende hjem ansatte dersom det blir dårlig vær
• Hvilke pauser har den ansatte krav på, og hva med lønn dersom de av ulike grunner ikke møter til avtalt tid
• Kan de ansatte ha på seg hva de vil, og hvordan kan du regulere mobilbruk
• Hvordan bør du gå fram dersom du har problemer med en ansatt


Program:

kl 09:00 - Sendingen starter

Dette er emner som blir gjennomgått:
1. Arbeidsgivers styringsrett
• Oversikt over innhold og de viktigste begrensningene

2. Arbeidsavtale:
• Krav til skriftlig avtale
• Innhold i avtalen

3. Alminnelig arbeidstid, mertid og overtid:
• Hva er hva
• De viktigste reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven

4. Ekstravakt:
• Betaling
• Kan den "avbestilles"

5. Vaktlister:
• Endring
• Varselfrist til arbeidstaker

6. Fravær pga. dårlig vær, innstilt eller forsinket tog / buss mv .
• Hva med lønn?

7. Pauser:
• Hvilke pauser har arbeidstaker rett på
• Kan arbeidstaker kreve røykepause
• Når må pausen regnes som arbeidstid

8. Privat bruk av mobil i arbeidstiden:
• Hvordan kan arbeidsgiver begrense dette

9. Klær, piercing mv.
• Kan arbeidsgiver kreve en bestemt påkledning
• Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker fjerner piercing

10. Velferdspermisjoner:
• Lege, tannlege, begravelse mv. - har arbeidstaker rett på fri og er det med eller uten lønn

11. Advarsel til arbeidstaker:
• I hvilke tilfeller kan det gis advarsel
• Hva bør en advarsel inneholde

kl 11:00 - Sendingen avsluttes


Kursholder: Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Målgruppe for kurset

Ledere med personalansvar