Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: fra 3.100

Lær hvordan du ivaretar ansvaret for at oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hva som kreves av deg både formelt og reelt. Vi tar utgangspunkt i regelverket, vurderer virkeligheten og ser på hvordan oppdragsansvarlig kan løse sine oppgaver på en praktisk og god måte.

Bli trygg i rollen som oppdragsansvarlig!

KURSINNHOLD
• Oppdragsansvarliges formelle ansvar
• Oppdragsansvarliges rolle internt i regnskapsforetaket
• Generelt om omfang av oppgaver og ansvar for å sikre kundens interesser
• Krav til oppdragsdokumentasjon
• Praktiske tiltak for å følge opp og kvalitetssikre oppdrag
• Sentrale punkter i God regnskapsføringsskikk
• Hjelpemidler i KS Komplett
• Rutiner og gjennomføring
• Krav til dokumentasjon

• Rapportering
• Forholdet til hvitvaskingsansvar
• Ansvar i forhold til risikostyring og internkontroll

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet for autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar for egen kundeportefølje. Spesielt nye autoriserte vil ha nytte av dette kurset, men kurset passer også for kontorledere som ønsker mer innsikt i ansvaret oppdragsansvarlige påtar seg og hvilken myndighet disse bør ha.