Verge Opplæring AS

Vi tilbyr opplæring i håndtering av utfordrende atferd, herunder trusler, vold, selvskading og utagering. Vår kompetanse retter seg mot et stort antall yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Det gjennomføres åpne kurs i Oslo, og for hele personalgrupper i nærheten av arbeidsplassen.

Våre tjenester består av risikovurdering av arbeidsplassen: kartlegging, rapportering og hospitering.


 |  1 2   |  Neste side >>

Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Vi tilbyr kurs i arbeid med psykisk utviklingshemmede. Målsettingen med kurset er kvalitetssikring og bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd hos psykisk utviklingshemmede.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.8i50 kr  

Basiskurs - Skole, barnevern, bolig og psykiatri

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.500 kr  
Dovre Dovre 2 dager 4.500 kr  
Gol Gol 2 dager 4.500 kr  
Kongsberg Kongsberg 2 dager 4.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 4.500 kr  

Basiskurs -Skole, barnevern, bolig og psykiatri - bedriftsinternt

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri for bedrifter. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Fordypningskurs aktiv fysisk intervensjon

Fordypningskurs i aktiv fysisk intervensjon er en påbygningsmodul for ressurspersoner som jobber med høyere grad av aggresjonsdynamikk. Mye utfordrende atferd og utagering er moderat med lav grad av risiko når arbeidstaker har grunnleggende kompetanse og forutsetning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.850 kr  

Formidlingsmetodikk, vergetrenerkurs

Vi tilbyr kurs i formidlingsmetodikk, vergetrenerkurs. Målsettingen er å utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning i vergeteknikker.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 5.700 kr  

Formidlingsmetodikk, vergetrenerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i formidlingsmetodikk, vergetrenerkurs for bedrifter. Målsettingen er å utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning i vergeteknikker.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Oppdatering for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Marienlyst Oslo, Marienlyst 1 dag 2.500 kr  

Ressurspersonkurs

Ressurspersonkurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 12.500 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>