Verge Opplæring AS

Vi tilbyr opplæring i håndtering av utfordrende atferd, herunder trusler, vold, selvskading og utagering. Vår kompetanse retter seg mot et stort antall yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Det gjennomføres åpne kurs i Oslo, og for hele personalgrupper i nærheten av arbeidsplassen.

Våre tjenester består av risikovurdering av arbeidsplassen: kartlegging, rapportering og hospitering.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

Vi tilbyr kurs om aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon. Målsettingen er at aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK), skal gi deltakerne kunnskap om aggresjon og vold. Opplæringen gir en innføring i hvordan aggresjon og vold kan forebygges og håndteres.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.05.2020 (+1) 2 dager04.05.2020 (+1) 5.700 kr  

Alternativ fysisk intervensjon

Vi tilbyr kurs i alternativ fysisk intervensjon. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.09.2020 1 dag16.09.2020 2.850 kr  

Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Vi tilbyr kurs om arbeid med psykisk utviklingshemmede. Målsettingen med kurset er kvalitetssikring og bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd hos psykisk utviklingshemmede.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.11.2020 1 dag25.11.2020 2.850 kr  

Basiskurs - Skole, barnevern, bolig og psykiatri

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.500 kr  
Dovre Dovre 2 dager 4.500 kr  
Gol Gol 2 dager 4.500 kr  
Kongsberg Kongsberg 2 dager 4.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 20.04.2020 (+4) 2 dager20.04.2020 (+4) 4.500 kr  
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.500 kr  

Basiskurs -Skole, barnevern, bolig og psykiatri - bedriftsinternt

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri for bedrifter. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.10.2020 1 dag21.10.2020 2.850 kr  

Fordypningskurs liggende holding

Vi tilbyr fordypningskurs liggende holding. Målsetting med kurset er å gi økt kunnskap og bevissthet til ulike alternativer for liggende holding. Kurset omfatter risikovurdering og funksjonalitet for hver enkelt teknikk.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.04.2020 1 dag22.04.2020 2.850 kr  

Formidlingsmetodikk

Vi tilbyr kurs i formidlingsmetodikk. Målsettingen med kurset er å utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning ved gjennomføring av vergetrening på egen arbeidsplass.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.09.2020 2 dager28.09.2020 5.700 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>