Verge Opplæring AS

Vi tilbyr opplæring i håndtering av utfordrende atferd, herunder trusler, vold, selvskading og utagering. Vår kompetanse retter seg mot et stort antall yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Det gjennomføres åpne kurs i Oslo, og for hele personalgrupper i nærheten av arbeidsplassen.

Våre tjenester består av risikovurdering av arbeidsplassen: kartlegging, rapportering og hospitering.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

Vi tilbyr kurs om aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon. Målsettingen er at aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK), skal gi deltakerne kunnskap om aggresjon og vold. Opplæringen gir en innføring i hvordan aggresjon og vold kan forebygges og håndteres.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.11.2022 2 dager21.11.2022 6.300 kr  
Tønsberg Tønsberg 2 dager 6.300 kr  

Aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og slippeprosedyre

Vi tilbyr kurs i aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og slippeprosedyre. Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap og ferdigheter som bidrar til økt mestring ved bruk av aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og fokus på slippeprosedyre under stress og utmattelse.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 07.09.2022 1 dag07.09.2022 3.150 kr  

Alternativ fysisk intervensjon

Vi tilbyr kurs i alternativ fysisk intervensjon. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr  

Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Vi tilbyr kurs om arbeid med psykisk utviklingshemmede. Målsettingen med kurset er kvalitetssikring og bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd hos psykisk utviklingshemmede.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.11.2022 1 dag09.11.2022 3.150 kr  

Basiskurs - Skole, barnevern, bolig og psykiatri

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Andebu Andebu 2 dager 4.950 kr  
Arendal Arendal 2 dager 4.950 kr  
Askim Askim 2 dager 4.950 kr  
Bergen Bergen 2 dager 4.950 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 4.950 kr  
Dovre Dovre 2 dager 4.950 kr  
Drammen Drammen 2 dager 4.950 kr  
Eidsvoll Eidsvoll 2 dager 4.950 kr  
Gol Gol 2 dager 4.950 kr  
Horten Horten 2 dager 4.950 kr  
Inderøy Inderøy 2 dager 4.950 kr  
Kongsberg Kongsberg 2 dager 4.950 kr  
Lunner Lunner 2 dager 4.950 kr  
Nes Nes 2 dager 4.950 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.06.2022 (+3) 2 dager09.06.2022 (+3) 4.950 kr  
Rollag Rollag 2 dager 4.950 kr  
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager 4.950 kr  
Spydeberg Spydeberg 2 dager 4.950 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 4.950 kr  
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.950 kr  

Basiskurs -Skole, barnevern, bolig og psykiatri - bedriftsinternt

Vi tilbyr basiskurs - skole, barnevern, bolig og psykiatri for bedrifter. Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 31.05.2022 1 dag31.05.2022 3.150 kr  

Formidlingsmetodikk

Vi tilbyr kurs i formidlingsmetodikk. Målsettingen med kurset er å utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning ved gjennomføring av vergetrening på egen arbeidsplass.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.10.2022 2 dager17.10.2022 6.300 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>