RVK Grunnkurs (Regelverkskompetanse) - bedriftsinterntKursarrangør: Utvikling.org
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnkurs i RVK for bedrifter. Kurset skal gi en kortfattet historikk med fokus på hendelser og viktige milepæler som har bidratt til utviklingen av et regelverk for sokkelen slik det ser ut i dag.

Innhold:
Deltakerne vil få en oversikt over struktur og innhold i det nye regelverket, materialisert gjennom et felles regelverk mellom Oljedirektoratet (OD), Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Statens Helsetilsyn (H.til). Kurset vil gå nærmere inn på sentrale begrep og konsept innen regelverket. En søker å gi forståelsen av ansvar og rollefordeling, HMS relatert styring, ulike forskriftskrav herunder regelverkets sondring mellom skal, bør, og kan, i forskrift og kommentartekst. Videre vil det orienteres om ikrafttreden av det nye regelverket og praktiseringen av dette.

Agenda:
• Kortfattet historikk med fokus på hendelser og viktige milepæler som har bidratt til utviklingen av et regelverk for sokkelen slik det ser ut i dag.
• En oversikt over struktur og innhold i det nye regelverket materialisert gjennom et felles regelverk mellom OD, SFT og Helsetilsynet.
• Nærmere innsikt i sentrale begrep og konsept innen regelverket.

Forståelsen av:
• Ansvar og rollefordeling (som er pliktsubjekt, påsèplikt og arbeidstakermedvirkning)
• HMS relatert styring (som styringssløyfe, endringsprosesser, sikkerhet- og sikkerhetskultur, risiko- og risikoreduksjon)
• Ulike forskriftskrav (som felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav), herunder regelverkets sondring mellom skal, bør og kan i forskrift og kommentartekst.
• Orientering om ikrafttreden av det nye regelverket og praktiseringen av dette.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Grunnkurset er laget for de som har behov for en generell innføring i det nye regelverket for den norske sokkelen, herunder ledergrupper i industrien og interesseorganisasjoner. Også journalister, politikere, studenter og alle med interesse for sikkerheten på sokkelen vil ha stort utbytte av å delta. Grunnkurset danner også basisen for de som ønsker en fordypning.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer dokumentasjon og pedagogisk opplegg