Nettkurs: Innføring i arbeidsrettKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2690

Kurset gir en innføring i arbeidsretten. Flere sentrale temaer i arbeidsretten blir behandlet, på et overordnet nivå. Formålet med kurset er å gi kursdeltageren en forståelse av sentrale begreper, rettskilder og temaer innenfor arbeidsrettsområde. Slik kunnskap kan gjøre det lettere å finne svar på

Slik kunnskap kan gjøre det lettere å finne svar på arbeidsrettslige problemstillinger som måtte dukke opp i praksis.

Innhold:

• Arbeidsgivers styringsrett
• Rekruttering og ansettelse
• Prøvetid
• Innleie
• Arbeidstid
• Permisjoner og ferie
• Kontrolltiltak
• Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse
• Varsling
• Permittering
• Stillingsvern/Opphør av arbeidsforhold
• Tariffavtale

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3 timer foretaksrett
Revisor: 3 timer annet