Regnskapsførers ansvar - rådgiver i arbeidsrettsspørsmål nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.250

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål som nettkurs. Behovet for rådgivning i arbeidsrettsspørsmål ute i bedriftene er stort! Antallet arbeidstvister har økt betydelig de siste årene.

Innhold:
Undersøkelser viser at nesten hver tredje leder opplever at de vært i situasjoner der ansatte har hatt bedre kunnskap om sine rettigheter enn dem selv. Både lovgivningen og GRFS åpner i betydelig grad for at regnskapsfører kan gi råd innen dette fagområdet, så lenge man har tilstrekkelig kompetanse. Dette kurset setter fokus på de mulighetene regnskapsfører har til å gi rådgivning innenfor arbeidsrett.

Agenda:
• Har kunden behov for vår hjelp i arbeidsrettsspørsmål
• Regnskapsfører er kundens «nærmeste» eksterne rådgiver
• Hva kan vi rådgi om
• Hva er tillatt etter loven
• GRFS
• Særskilte problemområder
• Når bør vi henvise kunden videre
• Hvor er det store muligheter
• Regnskapsførers ansvar som rådgiver
• Profesjonsansvaret og erstatningsansvar
• Ansvarsforsikringen

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 2 timer

Revisor:
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle regnskapsførere som ønsker å vite mer om hva man kan gi råd om i arbeidsrettsspørsmål.