Eldrerådet i arbeidKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Ravineveien 15, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.000

Eldres rett til medbestemmelse er en viktig del av demokratiet og eldrerådene skal fungere som et talerør for de mest erfarne innbyggerne i kommunene og fylkeskommunene. Eldreråd et et forum for påvirkning og medbestemmelse og har mye å gi til felleskapet.

Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om hva som må til for å ivareta de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres gode rutiner og forståelse for hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktiv og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling.

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer. Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Kurset skal være en arena for erfaringsdeling.


Innhold:

Forankring:
• Lov om eldreråd

Gjennomgang av eldrerådets praktiske arbeid:
• Eldrerådets formål og utfordringer
• Sekretariat - eldrerådets økonomi
• Om offentlig forvaltning
• Eldrerådet i arbeid
• Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter

Områder med konsekvenser for arbeidet i eldrerådet:
• Andre måter å organisere kommunale oppgaver
• Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner
• Om helseforetak

Gjennomføring:
Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon. Kursdeltakerne får utdelt håndbok som er spesielt utviklet for kurset: Håndbok for medlemmer i Eldreråd. Den kan brukes som oppslagsbok for eldrerådets medlemmer i arbeidet gjennom valgperioden.


Foreleser: Ole Oddvar Bruem

Ole Oddvar Bruem er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han har forelest på en rekke kurs innen forskjellige temaer, med gode tilbakemeldinger. Har vært politiker med erfaring fra kommunestyre, formannskap og utvalgsarbeid. Har også vært prosjektansvarlig for revidering av dagens utgave av Håndboka

Målgruppe for kurset

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Politikere, saksbehandlere og andre interesserte.