Arbeidsrett, konkurranseklausuler - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 1/2 time
Pris: fra 1.200

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, konkurranseklausuler som nettkurs. I 2016 ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler. Reglene innebar at mange bedrifter som allerede hadde konkurranseklausuler i arbeidsavtalene, ble nødt til å revidere disse.

I dette kurset gjennomgås reglene i arbeidsmiljøloven kap 14A, med tips og råd om hvordan din bedrift bør innrette seg etter de nye bestemmelsene. Regnskap Norge har naturligvis oppdatert verktøyet KS KOMPLETT, med nye maler for arbeidsavtaler, hvor de nye reglene er ivaretatt.

Kursinnhold:
• Hva er konkurranseklausuler
• Kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven
• Konkurranseklausuler for daglige ledere
• Konkurranseklausuler for øvrige arbeidstakere
• Vilkårene for konkurranseklausuler etter nye regler
• Særlig om konkurranseklausuler i regnskapsbransjen
• Saksbehandlingskrav
• Konsekvensene av at vilkårene etter de nye reglene ikke er oppfylt
• Konkurranseklausuler i sluttavtaler
• Kundeklausuler og rekrutteringsforbud
• Konsekvensene av brudd på konkurranserestriksjoner fra arbeidstaker

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 1 1/2 time

Revisor:
• Annet 1 1/2 time

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Vis flere tilsvarende kurs: