Nettkurs: Oppsigelse og avskjed - avslutning av arbeidsforholdKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1720

Kurset omhandler reglene om oppsigelse og avskjed for arbeidsgivere og arbeidstakere som fullt ut omfattes av arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold.

Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Kurset er særlig relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold:

• Om forskjellen på oppsigelse og avskjed
• Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold, herunder om
- Form
- Bindingstid
- Fantegang
- Tilbakekall og tilsidesettelse
• Arbeidsgivers avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse eller avskjed, herunder om
- Skillet mellom faste og midlertidige arbeidsforhold
- Krav til saklig begrunnelse for oppsigelse
- Sykefravær som oppsigelsesgrunn
- Ugyldig fravær som oppsigelsesgrunn
- Oppsigelse i prøvetid
- Suspensjon og avskjed
- Nedbemanning, heruner om utvelgelse av arbeidstakere
- Annet passende arbeid i virksomheten
- Advarsel
- Saksbehandling forut for avslutning av arbeidsforhold
- Dokumentasjonskrav og bevisbyrde
- Oppsigelses- og avskjedsbrev
- Retten til å fortsette i stillingen
- Forhandlinger
- Søksmål
- Attest

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholder: Synne Ekevold.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3 timer rettslære
Revisor: 3 timer annet