Nettkurs: Pensjon i arbeidsforholdKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1310

Hvilke virksomheter er pliktig til å opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere? Hva er egentlig forskjellen på innskuddsordning og ytelsesordning? Må alle ha samme pensjonsordning?

I dette kurset lærer du om hvilke plikter en arbeidsgiver har i forhold til pensjon i arbeidsforholdet, herunder den regnskapsmessige behandlingen. Vi har fokusert på pensjonsordninger for det private næringslivet, mindre på tjenestepensjon i offentlige virksomheter. Vi skal også ta for oss pensjonsordninger for eiere av egne virksomheter.

Du får også svar på ofte stilte spørsmål om temaet.

Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal, samt de som vil ha en generell oversikt over pensjon i arbeidsforhold.

Innhold:

• Hva er OTP?
- Historie
- Pliktig
- Medlemskap
- Grunnlag
- Arbeidsgiveravgift
• De forskjellige ordningene
- Innskuddspensjon, kommende regelverk om egen pensjonskonto
- Ytelsespensjon
- Tjenestepensjon
- Individuelle pensjonsordninger
- Kort om offentlige pensjonsordninger
• OTP Eiere
• Andre pensjonsordninger
• Regnskapsmessig behandling

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholdere: Elin Petersen og Hilde Thronæs.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time rettslære, 0,5 time finansregnskap
Revisor: 1,5 time annet, 0,5 time regnskap