Arbeidsrett, sluttavtaler - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.200

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, sluttavtaler som nettkurs. I forbindelse med avslutningen av et arbeidsforhold er det viktig å ha inngått en sluttavtale som regulerer det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Innhold:
En god sluttavtale vil gjerne forhindre at det oppstår tvist eller uenighet om noe mellom partene i etterkant. Kurset tar for seg de elementer som ofte er fornuftig å regulere i sluttavtaler. Vi ser også på de skattemessige konsekvensene av forhold som gjerne reguleres i sluttavtaler.

Agenda:
• Hva er sluttavtaler
• Sluttavtalens innhold
• Ytelser fra arbeidsgiver
• Utbetalingstidspunkt
• Betinget betalingsplikt
• Tilbakelevering av arbeidsgivers eiendeler
• Sletting av e-postkonto mv
• Sletting av personopplysninger og personalregister
• Sluttattest - referanse
• Taushetsplikt
• Overtallighetsattest
• Fortrinnsrett
• Fullstendighetsklausul
• Sluttavtaler og skatt
• Kostnader til juridisk bistand

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 2 timer

Revisor:
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.