Digitalisering & digital transform.(Tekn. og samfunnsutv.) - nettKursarrangør: NTNU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Pris: 4.800
Neste kurs: 28.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Digitalisering & digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert.) I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på.

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser? Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet?

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med andre du har felles interesser med.

Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så får du innblikk i det også. Du får også tilgang til et eget digitalt læringsopplegg som du kan gå gjennom i ditt eget tempo. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen som går over 2-3 uker der du skriver et essay over oppgitte problemstillinger.


Målgruppe for kurset:
Krav til forkunnskaper (opptakskrav):
Generell studiekompetanse. Personer som ikke fyller opptakskravet kan tas opp etter en vurdering av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Utdanning fra høgskole/universitet, og minst 2 års relevant yrkespraksis.


Dataverktøy el. programvare som benyttes:
It’s learning, Wikispaces, blogger.


Kursmateriell:
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

I kursavgiften inngår
• Plenumsundervisning på alle samlinger
• Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
• Nettverksmiddag i løpet av første samling
• Tilgang til elektroniske læremidler på internett
• Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
• Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift


Eksamen/sertifisering:
Todelt hjemmeeksamen

Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Det er også anledning til å skrive individuelle oppgaver.

Del 1: Oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset. Denne delen teller 70 %.
Del 2: Bidrag til kursets felleswiki. Del 2 teller 30 % av totalkarakter