Nettkurs: PermisjonerKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1720

I arbeidstiden er utgangspunktet at arbeidstakeren skal stå til arbeidsgiverens disposisjon.

Arbeidstaker som har rett til permisjon, har imidlertid gyldig grunnlag for fravær i arbeidstiden. Permisjon er midlertidig og arbeidstaker er fremdeles ansatt, og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen er ferdig.

Vet du i hvilke situasjoner arbeidstakeren ifølge loven har rett til permisjon?

Kunnskap om permisjonsreglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt i arbeidsforhold, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om permisjon, og arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i denne anledning.

Vi går igjennom de lovfestede permisjonsbestemmelsene. Disse er, med få unntak, plassert i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Det er ikke uvanlig at arbeidstaker er innvilget rett til permisjon i flere tilfeller enn de som er fastsatt i lov. Slik permisjonsrett omtales ofte som velferdspermisjon. Velferdspermisjon blir også gjennomgått. Samme gjelder varslingsfrist, delvis permisjon og arbeidsgivers adgang til å nekte permisjon.

Kurset fokuserer på retten til fri fra arbeidet. De fleste av lovens permisjonsbestemmelser gir ikke arbeidstakeren rett til lønn fra arbeidsgiver under slikt fravær, retten til økonomiske ytelser under lovfestet permisjon blir derfor kun overfladisk behandlet.


Innhold:

• Svangerskapskontroll
• Svangerskapspermisjon
• Omsorgspermisjon
• Fødselspermisjon
• Foreldrepermisjon
• Ammefri
• Barn- og barnepassers sykdom
• Omsorg for og pleie av nærstående
• Utdanningspermisjon
• Militærtjeneste
• Lovbestemt møteplikt i offentlige organer
• Religiøse høytider
• Utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholder: Synne Ekevold.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3 timer rettslære
Revisor: 3 timer annet