Verifikasjon, dokumentasjon og sluttkontroll - bedriftsinterntKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i verifikasjon, dokumentasjon og sluttkontroll for bedrifter. Dette er et kurs tilrettelagt og beregnet for å gi deltakerne trygghet for at kravet til dokumentert sluttkontroll ihht FEL-NEK 400 skal oppfylles.

Kursinnhold:
Dette kurset er tilrettelagt og beregnet for å gi deltakerne trygghet for at kravet til dokumentasjon og dokumentert sluttkontroll kan oppfylles ihht FEL og NEK 400. Kurset tar for seg kravet til dokumentasjon for ulike anlegg avhengig av anleggets kompeksitet og hvordan kravene kan oppfylles eksempelvis gjennom de ”fem sikre” for enkle anlegg.

NEK 400:2010 krever at verifikasjon skal utføres av sakkyndig personer med kompetanse innen verifikasjon. Kurset gir oppdatering av slik kompetanse og inneholder kravene til verifikasjon av nye og eksisterende anlegg, og hvordan dette skal dokumenteres. Videre behandles bruk av ulike måleinstrumenter og evaluering og forståelse av måleresultater. Kravene i NEK 400:2010-6 Verifikasjon vil bli gjennomgått på kurset.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Rådgivende ingeniører, installatører, saksbehandlere og elektrofagfolk ansatt i industribedrifter eller installasjonsforetak, tilsynspersonell og andre med interesse for temaet.

Vis flere tilsvarende kurs: