Manuell beregning av kabler og vern - BedriftsinterntKursarrangør: Ikess Kurs
Sted: Hele landet, Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 6 timer
Pris: Be om tilbud

Målet med kurset er å gi deltagerne den innsikten som er nødvendig for å forstå hva elektrofagmannen må ta høyde for, så det elektriske anlegget oppnår forskriftsmessig person, brann og driftssikkerhet, enten man til daglig bruker et dataprogram eller manuelt beregner ute på arbeidsstedet.

Det er satt av god tid til praktiske oppgaver med beregning av kabler og vern.

Mange som til daglig jobber med beregning av kabler og vern bruker gjerne dataprogrammer for å jobbe mer effektivt. Men bruken av dataprogrammer gjør også at det stilles store krav til å mate programmene med riktige tall. I den forbindelse er det viktig å forstå hva som ligger bak de løsningene som dataprogrammet gir og hvilke tall som må forventes. Andre foretar enkel manuell beregning ute på arbeidsstedet hvor det ofte er eksisterende anlegg som skal utvides. Her stilles det også krav til god elektroteknisk forståelse.

Emner
• Hvilke grunnleggende prinsipper må vi forstå?
• Manuell beregning av kabler og vern (praktiske oppgaver)
• Hvilke krav stilles til selektivitet og hvordan oppnå selektivitet (praktiske oppgaver)
• Hvordan avgjøre om kortslutningsstrømmene er høye nok, men samtidig ikke for høye (praktiske oppgaver)
• Hva er backup og når trenger vi det?

Kurset holdes bedriftsinternt.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker en bedre forståelse av de krav som ligger bak valg av kabler og vern, selektivitet, og kortslutningsstrømmer.

F.eks.: saksbehandlere, installatører, prosjektledere og montører.Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker en bedre forståelse av de krav som ligger bak valg av kabler og vern, selektivitet, og kortslutningsstrømmer.

F.eks.: saksbehandlere, installatører, prosjektledere og montører.