Spesialpedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr nettkurs i spesialpedagogikk. Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet. Kurset legger spesielt vekt på forholdet mellom marginalisering og inkludering som grunnleggende prosesser i pedagogisk virksomhet.

Beskrivelse:
Emnet gir deg en grunnleggende innføring i lover og reglement knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogiske teorier. Videre vil du få en grunnleggende innføring i det spesialpedagogiske fagfeltet. Holdninger og etikk i forbindelse med mennesker med opplevde læringsvansker står sentralt i dette emnet. Emnet trekker også tråder mellom generell pedagogisk teori og spesialpedagogisk teori.

Pedagogikk består av følgende emner:
• Hva er spesialpedagogikk
• Spesialpedagogisk historie
• Annerkjennelse og respekt
• Et inkluderende samfunn
• Spesialpedagogisk teori

En grunnleggende forståelse av pedagogikkens innhold er nødvendig for deg som ønsker å jobbe med pedagogiske oppgaver senere i livet.

Læringsutbytte:
Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner det spesialpedagogiske feltet, samt ha en forståelse for inkluderende perspektiver innen pedagogisk teori. Du vil også lære om sentrale etiske utfordringer knyttet til pedagogisk aktivitet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål, og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania


Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen - varighet 5 timer