Helsepsykologi og psykiske lidelserSted: AMH avd. Oslo
          Oslo, Grünerløkka
Kursadresse: Trondheimsveien 2, 0560 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning (12 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart: Vår og høst
Varighet: 6 måneder
Pris: 16.500

Vi tilbyr studium i helsepsykologi og psykiske lidelser.Studiet vil gi deg kunnskap om hvordan helsepsykologi og forebyggende arbeid kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse hos befolkningen, og gi en innføring i ulike psykiske lidelser og problemer.

Emnet «Helsepsykologi og psykiske lidelser» utgjør 12 studiepoeng. Undervisningen i emnet består av 4 samlinger i Oslo. Hver samling går over fire dager fra torsdag ettermiddag tom søndag, slik at studiet kan kombineres med arbeid.

Emnet gir kunnskap om ulike psykiske lidelser og problemer; kjennetegn, symptomer, forekomst og behandling. Emnet tar videre for seg hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. Sentralt er hvordan vår mentale tilstand og psykiske helse påvirker helsetilstanden og våre atferdsmessige valg. Betydningen av stress, kontroll og mestring for folks helse blir vektlagt. Fokuset er på positiv psykologi, der man ser på løsningsalternativer og muligheter. Hvordan det kan arbeides med forebyggende og helsefremmende tiltak står sentralt. Like viktig som sykdomsforebyggende arbeid er fokuset på helsefremming og å øke folks trivsel, livskvalitet og velvære.

Noen temaer du vil lære mer om:
• Røykeavvenning og rus
• Kostholdsendringer, fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser
• Stress og mestring
• Å leve med kroniske sykdommer
• Aldring og helse
• Helseopplysning og helseatferd
• Helsefremming og sykdomsforebygging
• Hva er normalt og hva er psykisk sykdom?
• Ulike psykiske lidelser og problemer

Emnet passer for deg som jobber i helse- og sosialsektoren, innen forebyggende helse eller i nær relasjon med mennesker i ulike aldersgrupper. Emnet passer også for deg som er interessert i psykologi og menneskers helse, og som vil lære mer om hvordan psykisk og fysisk helse kan ses i sammenheng. Emnet har en praksisnær tilnærming.


Målgruppe for kurse:
Alle som ønsker Helsepsykologi og psykiske lidelser

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse