Krisepedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 4.500

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk. Det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser. Det gis også eksempler på metoder med tanke på å omskape kriser og traumer til pedagogiske mestringsmuligheter.

Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Kursinnhold:
• Barn og ungdom - kriser og traumer
• Hva er krisehjelp
• Traumeteorier
• De skjulte krisene
• Kriser og læring
• Krisepedagogikk i barnehage og skole
• Krisepedagogisk modell
• Pedagogikk og terapi
• Krisers innvirkning på læring
• Terapeutisk kommunikasjon
• Krisepedagogiske metoder
• Spenningsreduserende tiltak
• Krisepregnende nyheter
• Når katastrofen angår oss alle
• Sorghåndtering - kunnskapsformidling
• Kriseberedskap

Kursdeltakerne skal få kunnskap om:
• Hvordan ansatte i barnehage og skole kan bli bedre til å hjelpe barn og ungdom etter kriser og traumer.
• Hvordan gjøre hendelsene forståelige og håndterbare slik at hverdagen i barnehagen og skolen blir mest
• mulig meningsfull.
• Hvordan man aktivt kan ta del i barnets opplevelse av krisen slik at den blir noe barnet kan lære av.

Er du organisert:
• Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift

Innleveringer:
• Innlevering av 3 besvarelser


Målgruppe for kurset:
Kurs for assistenter i barnehage / skole / sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.


Kursmateriell:
Litteratur: Krisepedagogikk
Magne Raundalen / Jon-Håkon Schultz
ISBN 9788215009131
Universitetsforlaget 2006


Eksamen/sertifisering:
Vurdering bestått / ikke bestått. Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.