Sosialpedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 4.500

Vi tilbyr kurs i sosialpedagogikk som nettkurs. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak.

Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Kursdeltakerne skal få kunnskap om:
• Problematferd med omfang av problemet og hvordan slik atferd kan forstås
• Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid
• Hvordan stimulere sosial læring til det beste for den enkelte

Kursinnhold:
• Problematferd
• Utvikling av atferdsproblemer
• Perspektiver på endring
• Undervisningsstrategier
• Psykodynamisk tilnærming
• Psykopedagogisk tilnærming
• Involveringspedagogikk
• Atferdsmodifikasjon
• Strukturering av læringsmiljøet
• Forebygging

• Hvordan oppstår problematferd
• Atferdskorrigering
• Aggressive og utagerende barn
• Sosial kompetanse hos barn og unge
• Læringspsykologi og sosial kompetanse
• Mestringskompetanse
• Hva påvirker kompetanseutviklingen
• Sosial læring
• Læring av sosial kompetanse
• Tiltak for å fremme sosial kompetanse

Innleveringer:
• Innlevering av 3 besvarelser

Er du organisert:
• Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift


Målgruppe for kurset:
Kurset passer for assistenter i barnehage / skole / sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.


Kursmateriell:
Litteratur:
Sosial kompetanse og problematferd i skolen
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205391765
Gyldendal Norsk Forlag 2009


Eksamen/sertifisering:
Vurdering: Bestått / ikke bestått. Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.